23/05-2016

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling

Kristian Pedersen är tillsammans med Karl Lundvall vid Copenhagen Economics författare till en artikelserie i sex delar om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling. Artikelserien kommer att publiceras av Inköpsrådet. Läs den första delen i artikelserien här http://inkopsradet.se/praktiskt/metod/sa-kan-nollbud-stoppas/

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer