20/06-2016
ArtiklarOffentlig Upphandling

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – dokumentera för att stoppa avtalsbrott

Kristian Pedersen är tillsammans med Karl Lundvall vid Copenhagen Economics författare till en artikelserie i sex delar om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den femte artikeln handlar om hur upphandlande myndigheter och enheter genom att mer noggrant dokumentera vad som händer under avtalstiden kan agera mot avtalsbrott och i senare upphandlingar kan utesluta leverantörer som lämnar nollbud och sedan inte levererar. Läs den femte delen i artikelserien här: http://inkopsradet.se/upphandling/dokumentera-for-att-stoppa-avtalsbrott/

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer