31/05-2016
ArtiklarOffentlig Upphandling

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – välj utvärderingsmodell med omsorg

Kristian Pedersen är tillsammans med Karl Lundvall vid Copenhagen Economics författare till en artikelserie i sex delar om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Läs den andra delen i artikelserien här http://inkopsradet.se/praktiskt/metod/valj-utvarderingsmodell-med-omsorg/

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer