12/09-2017

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 2

Advokatfirman Kahn Pedersen har författat en artikelserie i fem delar om ramavtal och offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den andra artikeln behandlar effektiva fördelningsnycklar i ramavtal. Läs den andra delen i artikelserien här.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer