20/09-2017

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 3

Advokatfirman Kahn Pedersen har författat en artikelserie i fem delar om ramavtal och offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den tredje artikeln behandlar metoder för att få ramavtal att fungera under avtalstiden. Läs den tredje delen i artikelserien här.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer