23/04-2024

Att utvärdera kvalitet i offentliga upphandlingar

I den senaste utgåvan av vår skriftserie beskriver vi de möjligheter och utmaningar som finns kring att utvärdera kvalitet i offentliga upphandlingar. Förutom en redogörelse för vanliga frågeställningar och deras juridiska förutsättningar ges läsaren också en inblick i olika praktiska frågor kring att utvärdera kvalitet.

Du hittar den här.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer