24/11-2015
FöreläsningarOffentliga UpphandlingarOffentlig UpphandlingFrukostseminarierUtbildning

Breakfast seminar – how many ”likes” for the new Swedish public procurement legislation?

On 9 December, Advokatfirman Kahn Pedersen will host a breakfast seminar on the new Swedish legislation on public and utilities procurement.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer