17/06-2024

Halvdagsutbildning om IT

Alla upphandlande myndigheter och enheter upphandlar någon gång IT och inte sällan är dessa upphandlingar både komplexa och av stor betydelse för verksamheten.

Under denna halvdagsutbildning kommer vi att avhandla många utmaningar som upphandlande myndigheter och enheter upplever i sin hantering av IT-avtal, med fokus på olika IT-avtalstyper och vilka möjligheter man kan utnyttja och vilka fallgropar man behöver se upp för i upphandling av olika typer av IT.

Om talarna:

Utbildningen hålls av topprankade advokater på Kahn Pedersen med 10-25 års erfarenhet inom offentliga kontrakt och komplexa IT-avtal som frekvent anlitas av upphandlande myndigheter och enheter, finansiella entiteter såsom svenska banker och försäkringsföretag, samt svenska industriföretag. Utbildningen hålls främst av advokat Kristian Pedersen och advokat Tahmina Sahibli. På utbildningen deltar även advokat Daniel Lundqvist och advokat Hanna Bogsjö Österberg.

Se inbjudan här

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer