22/12-2022

Hur förbereder man sig inför tillsyn av IMY?

Hanna Bogsjö Österberg har publicerat en artikel i Nordstedts Juridik om vad det egentligen innebär att bli utsatt för tillsyn av IMY – den första delen i Kahn Pedersens artikelserie om att försvara sig mot Integritetsskyddsmyndigheten.

Artikeln hittar du här.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer