10/09-2015
FöreläsningarOffentliga UpphandlingarIT-rätt

IT-avtal och offentlig upphandling i praktiken

Kristian Pedersen och Johan Kahn kommer att medverka som kursledare i Informa IBC Swedens kurs IT-avtal och offentlig upphandling i praktiken 10-11 november 2015. Läs programmet

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer