27/11-2018
Nyanställning

Kahn Pedersen rekryterar en Legal Technology Officer

Staffan Malmgren har anställts som Legal Technology Officer hos Kahn Pedersen. Staffan kommer att ansvara för Kahn Pedersens digitala verktyg och processer både vad gäller egen utveckling och sourcing av befintliga lösningar. Därutöver kommer Staffan att vara verksam i Kahn Pedersens rådgivning främst inom Dataskydd och Cyber Security. Staffan har en bakgrund som systemutvecklare och entreprenör. Han är även notariemeriterad jurist. Staffan har varit utredningssekreterare i Forskningsdatautredningen och Uppgiftslämnarutredningen samt undervisar i IT-rätt och rättsinformatik på Stockholms universitet. Han har även utvecklat den öppna rättsinformationstjänsten lagen.nu. ”Att rekrytera en Legal Technology Officer är en självklarhet för oss som en ledande rådgivare inom den digitala juridiken. Staffan är en av de absolut mest meriterade personerna inom legal tech-området i Sverige. Den djupa och erfarenhetsbaserade kunskap som Staffan besitter, menar vi är en förutsättning för framgångsrik användning och utveckling av legal tech.”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD i Kahn Pedersen.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer