13/12-2019

Ny artikel i Ny Juridik

Viktor Robertson och Lisa Lindeberg Sandahl har publicerat en artikel i tidskriften Ny Juridik. I artikeln ges en översikt över bestämmelserna i den nya lagen om statistik på upphandlingsområdet som träder i kraft i juli 2020, och effekterna av dessa. I artikeln diskuterar författarna även om lagändringarna kommer att få avsedd effekt. Läs mer >>

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer