23/05-2018

Ny jurist till Kahn Pedersen

Den 18 maj påbörjade Viktor Robertson sin anställning som biträdande jurist vid Kahn Pedersen. Viktor kommer närmast från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer