17/04-2018

Ny vägledning om GDPR och upphandling

Kahn Pedersen har publicerat en vägledning om GDPR och offentlig upphandling. Läs mer>>

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer