26/02-2019
Frukostseminarier

Nya säkerhetsskyddslagen – frukostseminarium den 21 mars 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den nya säkerhetsskyddslagen.

Frågor om säkerhetsskydd har fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren, och den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Den nya lagen innebär utökade skyldigheter för både offentliga och privata utövare av säkerhetskänslig verksamhet.

Under seminariet kommer Kristian Pedersen och Erik Olsson att gå igenom de viktigaste delarna i den nya lagen och diskutera hur den påverkar offentliga och privata verksamhetsutövare. Under seminariet kommer också relationen mellan säkerhetsskyddslagen och s.k. sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att beröras.

Seminariet riktar sig till verksamhetsansvariga, inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet.

För dig som inte har möjlighet att delta i seminariet på plats i Stockholm kommer det att finnas möjlighet att ta del av seminariet via livestreaming.

Var: HELIO, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 21 mars 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande samt om du vill delta i seminariet på plats eller via livestreaming.

Sista anmälningsdag: Den 18 mars 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer