28/06-2024

Rätt till insyn - med stöd av Vinnova

Advokatfirman Kahn Pedersen har tillsammans med bland andra Lidingö stad och Linköpings universitet fått finansiering från Vinnova för att driva ett gemensamt projekt kallat ”Rätt till insyn”.

”Rätt till insyn” handlar om att förenkla och automatisera processen för begäran om allmän handling. En viktig del är ett handläggarstöd för avidentifiering (maskning) av sekretessbelagda uppgifter med hjälp av generativ AI. Den tänkta AI-lösningen ska frigöra tid från handläggare inom offentlig sektor genom att minska deras administrativa arbetsbelastning. Det kan i sin tur göra att dokument kan lämnas ut snabbare och servicen förbättras.

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram en prototyp av en AI-lösning genom att:

  1. Undersöka och dokumentera vad som krävs rättsligt för att en AI-modell ska kunna nyttjas vid avidentifiering och utlämning av allmänna handlingar.
  2. Ta fram och utveckla den tänkta AI-modellen.

Lidingö stad har under våren medverkat i Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) regulatoriska sandlåda. Med hjälp av delfinansieringen av Vinnova så kan Lidingö stad tillsammans med Advokatfirman Kahn Pedersen och övriga projektparter utveckla och stärka både den rättsliga analysen och den tekniska lösningen.

”Vi vill spela en aktiv roll i att utveckla och modernisera offentlig förvaltning. Vi vet att juridik ofta upplevs som ett hinder för effektiv digitalisering, och vi ser därför fram emot att i detta projekt arbeta aktivt och proaktivt för att på ett juridiskt hållbart sätt utveckla AI för kommuner och andra offentliga aktörer. Här gör vi det tillsammans med andra modiga partners, vilket vi tycker är både kul och stimulerande!” säger Daniel Lundqvist, advokat och partner på Kahn Pedersen.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer