09/02-2024

STÄRK VERKSAMHETENS BEREDSKAP! Utbildning med workshop i upphandlad och avtalad beredskap

Kahn Pedersen har lång erfarenhet av arbete med aktörer inom totalförsvars- och samhällsviktig verksamhet. Våra klienter finns bland annat i den finansiella sektorn, inom energi- och vattenförsörjning, försvarssektorn, transporter och järnvägsinfrastruktur, industri, räddningstjänst och säkerhet, medicinteknik och läkemedelsförsörjning. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har vårt arbete fått ett allt större fokus på beredskapsfrågor och vi har bland annat utarbetat ett metodstöd för hur en organisation bör införliva beredskapshänsyn i sin löpande verksamhet.

Oavsett var ni är i er process – om ni behöver hjälp med att komma igång eller om ni har arbetat ett tag men behöver förankra beredskapsfrågor ytterligare i organisationen – kan vi hjälpa er vidare.

I en workshop anpassad efter just er organisations behov och regulatoriska krav, erbjuder vi er vägledning för hur ni kan lägga upp ert beredskapsarbete för att bidra till ett mer robust samhälle vid höjd beredskap och ytterst krig.

Utbildningen innehåller följande moment, anpassade efter er sektor:

  • Introduktion till beredskap och det civila försvaret
  • Inköps roll i totalförsvaret
  • Beredskapsvillkor i avtal
  • En modell för beredskapsarbete
  • Workshop – praktiskt införlivande av beredskapsvillkor i inköp

Utbildningen ger en praktisk genomgång av hur beredskapsvillkor kan identifieras, utformas och införlivas i upphandling och avtal samt förankras hos relevanta leverantörer.

Pris ges på förfrågan beroende på gruppens storlek, tillämpliga sektorsregelverk och verksamhetens art.

Hör gärna av er till oss om detta låter som något för er eller om ni har några frågor eller funderingar!

Erik Olsson, Advokat och Partner
+46 720 50 92 31
erik.olsson@kahnpedersen.se

Johanna Palm, Associate
+46 720 50 92 35
johanna.palm@kahnpedersen.se

SAGT OM TIDIGARE TILLFÄLLEN:

  • ”Mycket intressant och väl presenterad utbildning. Fick mig medveten om vad som behöver göras hos oss. Tummen upp även för workshopen som bidrog till insikt och goda referenser.”
  • ”Innehållet och formatet på kursen var intressant, lärorikt och på rätt nivå. Mycket pedagogiska föreläsare.”
  • ”Tack för en bra dag med många bra diskussioner och många viktiga insikter. Känns som att det finns mycket arbete kvar att göra inom vår organisation. Väldigt informativt och bra upplägg. Bra med variation information/diskussion.”
  • ”Mycket skönt att inte sitta i grupper som sedan skulle redovisa sina resultat, vilket är det jag brukar förknippa med "workshop". Bra ledning under dagen som tog upp bra/rätt saker. Mycket tankeväckande och fler borde lyssna på Erik/Johanna för att få upp ögonen för detta allvarliga läge.”

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer