23/09-2021

Utbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar den 15 oktober 2021

Kahn Pedersen bjuder in till digital heldagsutbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar som föreslås träda ikraft redan den 1 februari 2022.

Genom förslagen får nuvarande 19 kap. i upphandlingslagarna en helt ny utformning, och det skapas dessutom ett nytt 19 a kap. som enbart avser direktupphandlingar. Under utbildningen ges en helhetsöversikt över de nya bestämmelserna och de skillnader som dessa innebär i förhållande till dagens regler.

Föreläsningsdelarna varvas med praktiska exempel. Under utbildningsdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Kursen riktar sig främst till upphandlare, inköpare och jurister med flera, som har tidigare erfarenhet av upphandlingsfrågor.

Agenda:

 • Inledning och bakgrund till lagändringarna
 • Genomgång av ändringarna i 19 kap. och jämförelser med nu gällande regler, bland annat:
  • Den nya möjligheten att föra dialog med leverantörerna
  • Nya regler om efterannonsering
  • Förfarandefrågor med anledning av att förenklat förfarande och urvalsförfarande avskaffas
  • M.m.
 • Genomgång av nya 19 a kap. med nya bestämmelser om direktupphandlingar samt jämförelser med nu gällande regler, bland annat:
  • Den nya definitionen av direktupphandlingar
  • Särskilt om täckningsköp vid överprövningar
  • Höjningen av direktupphandlingsgränserna
  • Krav på efterannonsering i vissa fall
  • M.m.

Var: Utbildningen sker digitalt på distans. För att kunna delta måste deltagaren ha tillgång till en dator med god internetuppkoppling.
När: 15 oktober 2021. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och pauser i övrigt, kl. 16:30.
Vem: Utbildningen leds av advokaterna Kristian Pedersen, Erik Olsson och Viktor Robertson.

Pris: 5 800 kr per deltagare.

Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress, och fakturareferens. Sista anmälningsdag är den 11 oktober 2021. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål. Vår fullständiga integritetspolicy finner du här.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer