17/11-2022
Artiklar

Viktor Robertson och Sofia Linde har skrivit en artikel för JP Säkerhetsnet om sanktionsavgifter enligt säkerhetsskyddslagen

I dagsläget finns drygt 60 pågående tillsynsärenden som bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen och sannolikheten för att flera av dem kan komma att leda till sanktionsavgifter är stor. I sin artikel beskriver Viktor Robertson och Sofia Linde säkerhetsskyddslagens bestämmelser om sanktionsavgifter och ger dessutom handfasta tips för hur man bör agera för att undvika dem.

Artikeln hittar du hos JP Säkerhetsnet.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer