16/05-2022

Viktor Robertson utsedd till ny expert inom säkerhetsskyddsfrågor hos JP Infonet

Viktor Robertson, advokat och senior specialist, är numer en av JP Infonets experter. Det innebär att han löpande kommer att skriva analyser, artiklar och övrigt material frågor som rör säkerhetsskyddslagstiftningen till JP Säkerhetsnet.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer