Kahn Pedersen återigen Sveriges ledande advokatfirma inom offentlig upphandling, enligt Who’s Who Legal

Kahn Pedersen är även i år den enda svenska advokatfirma som i Who’s Who Legals globala ranking anses vara en ledande advokatfirma i kategorin offentlig upphandling (Government Contracts).

Who’s Who Legal rankar också återigen Kristian Pedersen som en Global Elite Thought Leader, vilket innebär att han anses tillhöra den exklusiva skara på 20 advokater som enligt Who’s Who Legal är världens mest framstående i kategorin offentlig upphandling.

Erik Olsson beskrivs av Who’s Who Legal som ”a formidable public procurement specialist with a strong track record handling procurement issues in Sweden”, och anses vara en av de främsta svenska advokaterna i kategorin offentlig upphandling.

Läs mer >>