Kahn Pedersen förstärker inom Digital

Vid årsskiftet ansluter Christian Hybbinette, Fredrik Sandström och Michael Nevinson till Advokatfirman Kahn Pedersen, Christian som Partner, Fredrik och Michael som Senior Associates. De kommer närmast från AG Advokat där de arbetar med inriktning mot industrisektorn.

Christian har närmare 20 års erfarenhet av avtalsrelaterad rådgivning till klienter inom industri- och fastighetssektorerna, och har bakgrund som ansvarig för Vinges Commercial Agreements-grupp. Fredrik har arbetat på AG Advokat sedan 2015 och har bland annat varit seconderad till en av världens största leverantörer av förnybara lösningar baserade på trä och biomassa. Michael har arbetat på AG Advokat sedan 2018 då han slutförde sin notarietjänstgöring.

”Den svenska industrin står inför en enorm digital transformation. Christian med team har en samlad kompetens inom Industry 4.0 som verkligen kommer att förstärka vårt Digital-erbjudande för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på specialiserad rådgivning som vi ser hos industrin. Vi är mycket glada över att de valt att ansluta till Kahn Pedersen eftersom det innebär att vi tillförs marknadsunik kompetens på industrisidan” säger Kristian Pedersen, Partner och VD, Kahn Pedersen.