André Catry

Senior Advisor IT-/information security and cyber risk, author – independent consultant

Andre catry

Profil

Utbildning

 • Computer Science, Kungliga tekniska högskolan 2014
 • Juridik, Lunds universitet 2014
 • Computer Science, Kungliga tekniska högskolan 2001

Erfarenhet

 • Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk, Advokatfirman Kahn Pedersen, 2020-
 • Contractor / Chief Engineer / Senior IT Security Advisor / IT & Security Architect, Saab, 2016-
 • Strategic Advisor, Nixu Corporation, 2017-2020
 • Founder / Owner / CEO / CTO, Bitsec AB, 2006-2017
 • Föreläsare, Försvarshögskolan, 2008
 • Contractor / Senior Advisor, Försvarsmakten, 2005-2006
 • Senior Security Consultant, Ekelöw, 2000-2005
 • Contractor / Organizer, US Navy, 2004
 • Avdelningsdirektör, Säkerhetspolisen, 1999-2001
 • Departementssekreterare, Council of the European Union, 1998-2000
 • Departementssekreterare, Regeringskansliet, 1998-1999
 • Departementssekreterare, Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 1995-1998