Ny artikel i Svensk Juristtidning

Christian Hybbinette och Michael Nevinson har publicerat en artikel i tidskriften Svensk Juristtidning. I artikeln presenteras nyheterna i de senaste upplagorna av standardavtalen för maskinleveranser och leveranser av mängdvaror av standardkaraktär NL 17 och NLM 19 samt NLS 19. I artikeln redogör författarna även för skillnaderna jämfört med den föregående versionen av respektive standardavtal.

Läs mer >>