Ny engelsk version av rapporten om molntjänster

Vår rapport om publika molntjänster i näringslivet har varit mycket uppskattad och många har efterfrågat en version på engelska. Kahn Pedersen publicerar därför idag en engelsk sammanfattande version som innehåller de viktigaste rättsliga aspekterna när det gäller användning av publika molntjänster i näringslivet, inklusive uppdaterade avsnitt rörande bl.a. EDPB:s utkast till rekommendation om kompletterande skyddsåtgärder. Rapporten innehåller också en introduktion till vår unika metod för att bedöma och visualisera legal risk kopplat till publika molntjänster– den  s.k. Folke©-modellen. Den engelska versionen av rapporten finns tillgänglig för nedladdning här >>.