Ny rapport i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat den sjätte rapporten i vår skriftserie. Rapporten behandlar skadebegreppet i mål om överprövning av offentlig upphandling. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bidra till en mer enhetlig tillämpning av skadebegreppet i förvaltningsdomstolarna, vilket vi i förlängningen bedömer kan leda dels till en större förutsebarhet i överprövningsmål, dels till ett ökat förtroende för upphandlingslagstiftningen i allmänhet och överprövningsinstitutet i synnerhet.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Skada – om skadebegreppet i mål om överprövning av offentlig upphandling