Ny rapport om juridisk informationssäkerhet i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat årets första rapport i vår skriftserie. Rapporten behandlar juridisk informationssäkerhet och går igenom det omfattande regelverk som reglerar informationssäkerhet i många olika verksamheter, med ett särskilt fokus på säkerhetsskyddslagens, NIS-lagens och dataskyddsförordningens krav på hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas. De senaste årens omfattande reglering av informationssäkerhet har i stor utsträckning diskuterats uppdelat i varje tillämpningsområde för sig, vilket har resulterat i otydliga krav för verksamheter som omfattas av fler regelverk. I ett avslutande avsnitt uppmärksammas potentiella konfliktytor mellan regelverken, och en modell för ett samordnat informationssäkerhetsarbete presenteras.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Läs rapporten >> Juridisk informationssäkerhet – Att samordna arbetet enligt säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning om informationssäkerhet