Fördjupningsseminarium om aktuella IT-avtalsfrågor

Advokatfirman Kahn Pedersen och LETS bjuder in till FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM om aktuella IT-avtalsfrågor.

Seminariet kommer behandla ett antal centrala och aktuella frågeställningar som erfarenhetsmässigt står i fokus när IT-avtal ska tas fram eller förhandlas. Vi delar med oss av våra erfarenheter och praktiska tips ur beställarens perspektiv.

Kursen är ett fördjupningsseminarium och förutsätter goda kunskaper i avtalsrätt och/eller erfarenhet av kvalificerat arbete med exempelvis IT-sourcing. Vi vänder oss i första hand till dig som är yrkesverksam jurist eller erfaren inköpare inom IT.

Var:   HELIO, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.
När:   24 januari 2018. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris:   12.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbild­ningen, lunch och fika.
Anmälan:   E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisa­tion, fakturaadress och ev. allergier eller liknande. Sista anmälningsdag är 12 januari 2018.
Mingel:   Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen, Sveavägen 17, plan 5, nära HELIO.

PRELIMINÄR AGENDA

8:30 – 9:00      Frukost och registrering
9:00 – 9:45      Inledning – avtalsutmaningar i en digitaliserad omvärld
9:45 – 10:45     Viktig avtalsrättslig praxis från HD under 2010-talet
11:00 – 12:00   Publika molntjänster – kritiska avtalsbestämmelser ur ett kundperspektiv
12:00 – 13:00   Lunch
13:00 – 13:45   Skydd för data och algoritmer
13:45 – 14:30   Case – smarta produkter och Internet of Things
14:30 – 14:45   Kaffe
14:45 – 15:45   Att avtalsmässigt minimera leverantörsberoendet
15:45 – 16:30   Frågestund och avslutande diskussion

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksam­hetsområden Digital och Public. I denna utbildning sam­arbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.