10/02-2023

NIS2 – executive summary

I december förra året antogs det så kallade NIS2-direktivet. Direktivet omfattar långt fler verksamheter än det tidigare NIS1-direktivet. Det innebär att många verksamheter som tidigare inte omfattades av krav på cybersäkerhetsåtgärder i framtiden kan göra det. Direktivet ställer långtgående krav på cybersäkerhetsåtgärder och att de tillsyns- och sanktionsmedel som finns är omfattande och ingående. Bestämmelserna riktar sig dessutom i vissa fall direkt mot verksamhetens VD och ledning, och innehåller bland annat bestämmelser om personligt ansvar för dessa personer.

Kahn Pedersen har tagit fram en executive summary som ger en översiktlig bild av direktivet och dess bestämmelser.

Du hittar den här.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer