04/05-2023

Kahn Pedersens skriftserie 2023:1 - Beredskap och robust digital transformation i offentlig förvaltning

I den senaste utgåvan av vår skriftserie beskriver vi de utmaningar ur ett beredskapsperspektiv som de senaste årens digitalisering av den offentliga förvaltningen har fört med sig. Vi beskriver också hur myndigheter kan och bör agera för att minska sina leverantörsberoenden och verka för en mer robust digital förvaltning.

Du hittar den här.

More Insights

View all news and publications