Nyheter

Daniel Lundqvist rankas av Chambers inom Fintech

Det internationella rankinginstitutet Chambers & Partners har nyligen publicerat en ny ranking över juridiska rådgivare inom ”Fintech”. Daniel Lundqvist, partner hos Kahn Pedersen, är en av endast fyra advokater som rankas individuellt i Sverige. Chambers & Partners skriver bl.a. att Daniel ”is regarded as ‘one of the up-and-coming stars of the practice area’ och ‘he is really good – he’s innovative and doesn’t stand still’.

“IT-relaterad juridik, sourcing och dataskydd inom den finansiella sektorn tillhör våra kärnområden inom Digital, och det är väldigt roligt för verksamheten att Daniel Lundqvists kunskap och position på marknaden erkänns på detta sätt”, säger Kristian Pedersen, VD på Kahn Pedersen. ”Vi företräder flera svenska banker och försäkringsbolag och vi ser Daniels ranking som ett bevis på att vår juridiska expertis inom detta område är marknadsledande. Detta är helt i linje med vår målsättning att vara Sveriges ledande juridiska rådgivare inom våra verksamhetsområden.”, fortsätter Kristian Pedersen.

Läs mer här>>

Kahn Pedersen rekryterar en Legal Technology Officer

Staffan Malmgren har anställts som Legal Technology Officer hos Kahn Pedersen. Staffan kommer att ansvara för Kahn Pedersens digitala verktyg och processer både vad gäller egen utveckling och sourcing av befintliga lösningar. Därutöver kommer Staffan att vara verksam i Kahn Pedersens rådgivning främst inom Dataskydd och Cyber Security.

Staffan har en bakgrund som systemutvecklare och entreprenör. Han är även notariemeriterad jurist. Staffan har varit utredningssekreterare i Forskningsdatautredningen och Uppgiftslämnarutredningen samt undervisar i IT-rätt och rättsinformatik på Stockholms universitet. Han har även utvecklat den öppna rättsinformationstjänsten lagen.nu.

”Att rekrytera en Legal Technology Officer är en självklarhet för oss som en ledande rådgivare inom den digitala juridiken. Staffan är en av de absolut mest meriterade personerna inom legal tech-området i Sverige. Den djupa och erfarenhetsbaserade kunskap som Staffan besitter, menar vi är en förutsättning för framgångsrik användning och utveckling av legal tech.”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD i Kahn Pedersen.

Magnus Ehn, en av Sveriges främsta specialister på offentlig upphandling, börjar på Kahn Pedersen

Magnus kommer närmast från Konkurrensverket där han sedan 2011 som processråd fört verkets talan i flera av dess principiellt mest viktiga upphandlingsmål, bl.a. mot Akademiska Hus, Haninge Bostäder och Alingsås kommun.

Magnus Ehn har även varit adjungerad ledamot av Kammarrätten i Stockholm och varit förordnad som expert i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler. Magnus är också en av författarna till den ledande svenska boken om processrättsliga upphandlingsfrågor ”Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF”.

”Med Magnus i vårt team befäster vi vår ställning som den ledande advokatfirman på upphandlingsområdet. Vår bedömning är att behovet av kvalificerad upphandlingsjuridik kommer att fortsätta öka och vi ser Magnus som en viktig del i att kunna möta denna efterfrågan. Magnus delar vår kompromisslösa syn på vad högspecialiserad affärsjuridik ska innebära och vi ser fram emot hans bidrag till vår verksamhet.”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD i Kahn Pedersen.

Kahn Pedersen vinner principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

Kahn Pedersen har framgångsrikt företrätt Tekniska verken i Linköping AB i ett principiellt viktigt mål i Högsta förvaltningsdomstolen. Kahn Pedersens team bestod av Kristian Pedersen, Advokat och Partner, och Johan Falk, Associate.

Huvudfrågorna i målet var i vilken utsträckning som de grundläggande EU-principerna gäller även vid direktupphandlingar motiverade av lågt värde och vilka skyldigheter som i så fall följer av de grundläggande principerna.

I sin dom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att de grundläggande principerna visserligen gäller även vid direktupphandling, men att de krav som följer av de grundläggande principerna är lägre vid direktupphandling än vid annonserade upphandlingsförfaranden. Upphandlande myndigheter och enheter har därför stor handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var de utvärderingskriterier som Tekniska verken använt i sin direktupphandling i och för sig allmänt hållna och gav Tekniska verken ett betydande handlingsutrymme vid prövningen av anbuden. Med hänsyn till att det var fråga om en direktupphandling och att förfrågningsunderlaget inte var utformat så att det öppnade för godtyckliga eller osakliga bedömningar fann Högsta förvaltningsdomstolen dock att underlaget inte utformats i strid med de grundläggande principerna.

– Domen är av stor betydelse för alla upphandlande myndigheter och enheter i Sverige, eftersom den klargör att det finns ett stort handlingsutrymme för dem att utforma sina direktupphandlingar på det sätt som de anser kommersiellt mest lämpligt, säger Kristian Pedersen i en kommentar till domen. Domen innebär också att den upphandlande myndighet eller enhet som går längre än upphandlingslagarna kräver för att konkurrensutsätta en direktupphandling inte riskerar att hamna i ett sämre läge än om ingen konkurrensutsättning sker, eftersom prövningen av om en konkurrensutsatt direktupphandling genomförts korrekt ska göras endast mot de grundläggande principerna och inte mot de övriga bestämmelserna i lagarna. Därigenom uppnås en balans mellan leverantörernas intresse av bland annat tydlighet, förutsebarhet och likabehandling och de upphandlande myndigheternas och enheternas behov av att kunna konkurrensutsätta även direktupphandlingar, avslutar Kristian Pedersen.

Läs domen här >>

Erfarna jurister till Kahn Pedersen

Kahn Pedersen är en ledande advokatbyrå helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom våra specialistområden Digital (IT-relaterad juridik och dataskydd) och Public (offentliga affärer). Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör och vår målsättning är att vara Sveriges bästa advokatbyrå inom våra specialistområden.

Vi söker nu flera erfarna jurister med utmärkta meriter. Vi är intresserade av dig som har minst 8 års erfarenhet från kvalificerat och självständigt arbete på advokatbyrå, som bolagsjurist eller som jurist på myndighet.

Till den ena tjänsten söker vi dig som har gedigen kompetens och erfarenhet inom köprätt och kommersiell avtalsrätt, gärna med fokus på IT eller högteknologisk bransch. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande, liksom utmärkta akademiska meriter.

Till den andra tjänsten söker vi dig med specifik kompetens inom IT-relaterad juridik, gärna med fokus mot outsourcing, digitaliseringsprojekt eller liknande kvalificerade tjänster. Du är idag kanske bolagsjurist, där du regelbundet förhandlar inköp eller leverans av strategiskt viktiga IT-tjänster. För denna roll behöver du ha betydande förhandlingsvana och god affärsförståelse.

Arbete som erfaren jurist hos Kahn Pedersen innebär att du kommer att ha en fri och flexibel roll, där du kommer vara ansvarig för att driva och projektleda ett team av jurister i spännande och utvecklande uppdrag, ofta med hög intensitet. Vi har en utpräglat positiv och lösningsorienterad kultur med stark laganda. Du kommer att arbeta tillsammans med några av Sveriges ledande advokater och biträdande jurister inom IT-relaterad juridik och dataskydd. Utöver ett genuint intresse för juridiken och affärslivet måste du vara flexibel, stresstålig och resultatinriktad med stark drivkraft och hög kapacitet.

Vi erbjuder marknadsmässig ersättning, kompetenta och trevliga medarbetare samt stor frihet att själv styra över ditt arbete.

Vi vill ha din ansökan (CV, personligt brev, examensbevis samt relevanta betyg och intyg) så snart som möjligt och senast den 24 september 2018. Vi kommer att hålla intervjuer och tillsätta tjänsterna löpande.

Ansökningshandlingar skickas via e-mail till rekrytering@kahnpedersen.se. Frågor angående tjänsten kan ställas till partner Mikael Bock på 08-121 50 220.

Kahn Pedersen söker juriststudenter för extrajobb i firmans Office support

Kahn Pedersen är en ledande advokatbyrå helt inriktad på specialiserad affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag enbart inom våra specialistområden Digital (IT-relaterad juridik och dataskydd) och Public (offentliga affärer). Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör och vår målsättning är att vara Sveriges bästa advokatbyrå inom våra specialistområden.

Vi söker kontinuerligt juriststudenter som är nyfikna på hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Vi erbjuder möjligheten till extrajobb vid sidan av studierna i vår Office support-funktion på vårt kontor i centrala Stockholm. Arbetsuppgifterna består av allmänna kontorsgöromål såsom exempelvis inköp, resebokningar, skötsel av bibliotek och konferensavdelning samt att stötta byråns jurister med diverse administrativa och enklare juridiska uppgifter.

Vi söker dig som passar in i vår utpräglat positiva och lösningsorienterade kultur och som har ett genuint intresse för juridiken och affärslivet. Vi ser gärna att du har läst minst en termin på juristprogrammet. Tidigare erfarenheter av liknande arbete är meriterande men inget krav.

Vi vill gärna ha din ansökan (CV, personligt brev samt betygskopia) omgående. Ansökningshandlingar skickas via e-post till lisa.lindebergsandahl@kahnpedersen.se. Ange att ansökan rör Office support-tjänsten i ämnesraden. Om du har några frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Lindeberg Sandahl på samma mailadress.

Glad sommar!

Advokatfirman Kahn Pedersen önskar alla klienter och samarbetspartners en riktigt glad sommar.

Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna 19-20 september 2018

Kahn Pedersen och LETS bjuder återigen in till den populära tvådagarsutbildningen för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna. Under utbildningen kommer ett antal praktiskt betydelsefulla upphandlingsfrågor att gås igenom, med fokus på de särskilda förutsättningar som gäller för upphandlingar i försörjningssektorerna. Huvudfokus för utbildningen är de kommunala energibolagens upphandlingar, men utbildningen är även relevant för andra upphandlande enheter som tillämpar LUF.

Ta del av inbjudan och program >>

Ny jurist till Kahn Pedersen

Den 18 maj påbörjade Viktor Robertson sin anställning som biträdande jurist vid Kahn Pedersen. Viktor kommer närmast från Förvaltningsrätten i Stockholm.

p n