Nyheter

GDPR – Klarar ni tillsyn från Datainspektionen?

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM.

GDPR börjar tillämpas den 25 maj och anpassningsprojekten närmar sig i många fall slutfasen. Många ställer sig nu frågor om vad som ska hända framöver och – inte minst – om och hur man bäst rustar sig inför myndighetstillsyn.

Vi beskriver regelverket kring tillsyn under GDPR och ger erfarenhetsbaserade tips och ”best practice” på hur en organisation bör förbereda sig.

En av föreläsarna är vår specialist Martin Brinnen som har mångårig erfarenhet från Data­inspektionens tillsynsverksamhet och som är en av landets främsta experter på området.

Var: HELIO, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.
När: 25 april 2018. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: 9.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbild­ningen, lunch och fika.
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, faktura­adress och ev. önskemål om specialkost eller liknande. Sista anmälnings­dag är fredagen den 13 april 2018.
Mingel: Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen, Sveavägen 17, plan 5, nära HELIO.
Agenda: Se nedan.

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksamhetsområden Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

PRELIMINÄR AGENDA

8:30-9:00        Frukost och registrering
9:00-9:30        Inledning – vad händer efter 25 maj
9:30-10:15       Anpassningsprojekten mot avslut – våra spaningar
10:15-12:00     Datainspektionens tillsynsverksamhet
12:00-13:00     Lunch
13:00-13:45     Sanktionsavgifter och skadestånd
13:45-14:45     Förberedelser för att klara tillsyn
14:45-15:00     Kaffe
15:00-15:45     ”Mock Audits”
15:45-16:30     Frågestund och avslutande diskussion

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksamhetsområden Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

 

Tre nya jurister och en ny delägare till Kahn Pedersen

Advokat Mikael Bock som började på Kahn Pedersen 2016 blir delägare i Kahn Pedersen från och med den 1 april. Mikael har över 20 års erfarenhet från affärsjuridik och inom det digitala området, bland annat från Linklaters.

Martin Brinnen som är en av Sveriges främsta dataskyddsjurister har anslutit till Kahn Pedersen. Martin kommer närmast från Datainspektionen, där han bland annat varit senior expert i myndighetens förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Martin har vidare omfattande erfarenhet från utrednings- och lagstiftningsarbete efter att ha medverkat som expert i stort antal statliga utredningar främst på yttrandefrihetsfrihetsområdet men även avseende vidareutnyttjande av offentlig information (PSI). Martin har också undervisat i it-rätt och medierätt på juristlinjen under mer än 20 års tid, samt bedrivit akademisk forskning med inriktning på it-rättsliga frågeställningar på Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Sofie Abdsaleh och Karolina Kjellberg har anställts som biträdande jurister. Karolina tog examen vid Uppsala universitet år 2017 och Sofie kommer närmast från notarietjänstgöring.

Vi har haft en mycket bra utveckling av verksamheten sedan start och aldrig vikit från vår högspecialiserade strategi. Det har gjort att vi nu räknas bland de främsta rådgivarna inom båda våra områden, Digital och Public. Martin Brinnen tillför en helt unik erfarenhet och ett myndighetsperspektiv till vårt Digital-team och Sofie och Karolina kommer att innebära ytterligare förstärkning av vår kapacitet och förmåga att hantera flera stora projekt parallellt. Mikael Bock har gjort ett mycket bra arbete hos oss och kommer att stärka delägarkretsen med sin erfarenhet och kompetens.” säger Kahn Pedersens VD, Kristian Pedersen.

Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till en tvådagarsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna. Under utbildningen kommer ett antal praktiskt betydelsefulla upphandlingsfrågor att gås igenom, med fokus på de särskilda för­utsättningar som gäller för upphandlingar i försörjningssektorerna. Huvudfokus för utbildningen är de kommunala energibolagens upphandlingar, men utbildningen är även relevant för andra upphandlande enheter som tillämpar LUF.

Den första kursdagen utgörs av en grundutbildning i upphandling enligt LUF, och riktar sig främst till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av upphandling i försörjningssektorerna eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av nya LUF.

Agenda dag 1

 • LUF:s tillämpningsområde och struktur
 • Undantag
 • Allmänna bestämmelser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal m.m.
 • Elektronisk upphandling
 • Tekniska krav
 • Uteslutning
 • Leverantörskvalificering
 • Urval
 • Anbudsutvärdering
 • Överprövning och övriga rättsmedel

Den andra kursdagen utgörs av en fördjupningsutbildning i upphandling enligt LUF, och riktar sig till mer erfarna inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl., eller dem som deltagit i den första kursdagen, och vill fördjupa sina kunskaper om upphandling i försörjningssektorerna. Under den andra kursdagen varvas teoretiska inslag med interaktiva övningar och praktikfall, och deltagarna förutsätts själva delta aktivt i diskussionerna. Det kommer också att finnas möjlighet att vara med och påverka innehållet i utbildningen genom att på förhand (senast två veckor innan kursens genomförande) skicka in frågor till Kahn Pedersen.

Agenda dag 2

 • Samverkan med leverantörer och andra privata aktörer, gränsdragningen mellan köp och andra finansieringsformer samt praktiskt betydelsefulla undantag
 • LUF:s särdrag – genomgång av ett antal betydelsefulla skillnader mellan LUF och LOU
 • Förhandlingar vid upphandling – hur använder man LUF:s flexibilitet som ett verktyg för bättre affärer?
  • Praktikfall IT-upphandling
 • Avtalsfrågor i samband med upphandling – utformning, förvaltning och uppföljning
 • GDPR för kommunala energibolag – hur påverkas inköpsverksamheten av den nya dataskyddslagstiftningen?
 • Deltagarnas inskickade frågor – gruppdiskussion baserad på frågor som deltagarna själva skickat in inför utbildningen

Under båda kursdagarna kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var: HELIO, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2, Stockholm.
När: 21-22 maj 2018. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: Endast dag 1: 9 000 kr. Endast dag 2: 11 000 kr. Båda dagarna: 17 000 kr. Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch och fika.
Middag: Den första kursdagen kommer det att finnas möjlighet att till självkostnadspris delta i en gemensam middag (betalning sker i samband med middagen).
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och eventuella allergier eller liknande samt om ni önskar delta på middagen den 21 maj. Sista anmälningsdag är den 4 maj 2018.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Advokatfirman Kahn Pedersen rankas av Chambers & Partners inom Offentlig Upphandling

Rankinginstitutet Chambers & Partners har nu publicerat årets ranking över juridiska rådgivare inom ”Public Procurement”. Chambers & Partners beskriver Kahn Pedersen som en “Experienced boutique practice which offers a full range of procurement services, including strategic advice and legal analysis of business models.”

Kristian Pedersen rankas återigen på individuell basis i Band 1, den högsta kategorin, och det anges att ”he delivers work of the highest quality and makes it his priority, and you feel like you can talk with him like one of your colleagues.”. Erik Olsson rankas i Band 3, med bl.a. motiveringen att han uppskattas för ”being very hard to beat in the courts, as well as driving the academic side of public procurement forward.”

Advokatfirman Kahn Pedersen rankas av Chambers & Partners inom IT-relaterad juridik

Rankinginstitutet Chambers & Partners har nu publicerat årets ranking över juridiska rådgivare inom ”Information Technology”. Chambers & Partners skriver bland annat “Clients describe the lawyers as ”easy to work with” and value the team’s expertise and experience in the IT sector” och att firman har ”solid knowledge of data protection and financial regulation.”

Johan Kahn rankas återigen på individuell basis som en av endast tre svenska advokater i den högsta kategorin, Band 1 och beskrivs som ”completely brilliant”. Daniel Lundqvist rankas i kategorin Up and Coming för sitt arbete inom bland annat banksektorn och beskrivs som ”hands-on and a good negotiator”.

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium om aktuella frågor, ny rättspraxis och nya lagförslag

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den senaste utvecklingen på upphandlings­området.

Upphandlingsområdet är i ständig förändring. Förutom nya tillämpningsfrågor med anledning av de nya upphandlingslagarna bidrar en strid ström av rättsfall från både EU-domstolen och svenska domstolar till utvecklingen på området. Den svenska regeringen har också på senare tid lagt fram en rad förslag som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för offentlig upphandling, och fler lagförslag är att vänta i närtid.

Under seminariet kommer advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson att gå igenom ett urval av den senaste tidens mest intressanta rättsfall och ett antal praktiskt betydelsefulla frågor. De kommer också att berätta om aktuella lagförslag på området, med fokus på vilka effekter ett genomförande av lagförslagen skulle få för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Var: HELIO,  i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 21 mars 2018. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande vid anmälan.

Sista anmälningsdag: Den 16 mars 2018. Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Martin Brinnen till Kahn Pedersen

En av Sveriges främsta experter på dataskyddsjuridik, Martin Brinnen, börjar som Senior Specialist på Advokatfirman Kahn Pedersen.

Martin kommer närmast från Datainspektionen, där han bland annat varit senior expert i myndighetens förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Martin har vidare omfattande erfarenhet från utrednings- och lagstiftningsarbete efter att ha medverkat som expert i stort antal statliga utredningar främst på yttrandefrihetsfrihetsområdet men även avseende vidareutnyttjande av offentlig information (PSI). Martin har också undervisat i it-rätt och medierätt på juristlinjen under mer än 20 års tid, samt bedrivit akademisk forskning med inriktning på it-rättsliga frågeställningar på Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Martin kommer vid sidan av sin roll på Kahn Pedersen att utföra vissa utrednings- och utbildningsuppdrag.

”I och med rekryteringen av Martin befäster Kahn Pedersen sin ställning som en av Nordens ledande rådgivare inom den kvalificerade dataskyddsjuridiken. Vi tror att efterfrågan på kvalificerad dataskyddsjuridik kommer att öka ytterligare när alla anpassningsprojekt avslutats. Det sker nu en snabb uppdelning av rådgivningsmarknaden för dataskydd, där endast ett fåtal rådgivare har kompetensen och erfarenheten som krävs för de riktigt viktiga frågorna” säger Johan Kahn, delägare i Kahn Pedersen.

”Vi är glada och stolta över att Martin har valt att komma till oss. Det är en bekräftelse på att vi som högspecialiserad advokatbyrå kan attrahera de allra bästa juristerna på marknaden”, säger Daniel Lundqvist, delägare i Kahn Pedersen.

p n