Nyheter

Ny artikel för Inköpsrådet

Viktor Robertson och Sofia Nordberg har skrivit en ny artikel som publicerats på Inköpsrådets webbplats. Ämnet är EU-domstolens avgörande i mål C-413/17 och de uttalanden som domstolen där gör om upphandlande myndigheters frihet vid utformningen av en upphandling.

Läs mer här >>

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den senaste utvecklingen inom offentlig upphandling.

Upphandlingsområdet är i ständig förändring. Den 1 januari trädde ett antal ändringar i LOU i kraft, främst när det gäller upphandling av så kallade välfärdstjänster, vilket är en kategori av tjänster som innefattar mer än vad många känner till. Både Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen har också nyligen meddelat domar i principiellt intressanta och praktiskt betydelsefulla mål som rör både LOU och LUF.

Under seminariet kommer Olle Lindberg och Karolina Kjellberg att gå igenom de nya bestäm­melserna i LOU och ett urval av den senaste tidens mest intressanta rättsfall.

Vid seminariet kommer det också att finnas möjlighet för deltagarna att köpa den helt nya femte upplagan av Kristian Pedersens bok Upphandlingens grunder till ett rabatterat special­pris. (Betalning sker mot faktura. Erbjudandet gäller ett exemplar per seminariedeltagare.)

För dig som inte har möjlighet att delta i seminariet på plats i Stockholm kommer det att finnas möjlighet att ta del av seminariet via livestreaming.

Var: HELIO, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 24 januari 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande samt om du vill delta i seminariet på plats eller via livestreaming.

Sista anmälningsdag: Den 21 januari 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Ny artikel för Inköpsrådet

Olle Lindberg och Karolina Kjellberg har publicerat en ny artikel på Inköpsrådets webbplats. Artikeln handlar om de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster som gäller från och med den 1 januari 2019.

Läs mer här >>

Kahn Pedersen växer

För att möta den ökade efterfrågan på våra högspecialiserade tjänster har vi under hösten rekryterat sammanlagt sex nya jurister.

Som tidigare meddelats har Magnus Ehn (Senior Specialist) och Staffan Malmgren (Legal Technology Officer) anställts. Magnus har lång erfarenhet som processråd hos konkurrensverket och Staffan är erfaren jurist med bakgrund som bland annat systemutvecklare och entreprenör med fokus på frågor inom Legal Tech. Utöver detta har de biträdande juristerna Cecilia Lindström, Sofia Nordberg, Albin Svensson (tillträde februari 2019) och Lisa Lindeberg Sandahl (tillträde januari 2020) anställts. Cecilia kommer närmast från annan advokatverksamhet och har framförallt erfarenhet av IT-relaterad juridik och kommersiella avtal. Sofia, Albin och Lisa kommer närmast från studier.

Vi har en stark och ihållande efterfrågan på våra tjänster. Genom rekryteringarna under hösten – såväl vad gäller erfarna som mer juniora jurister – kommer vi vara fortsatt väl rustade för att utvecklas ytterligare.”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD i Kahn Pedersen.

Daniel Lundqvist rankas av Chambers inom Fintech

Det internationella rankinginstitutet Chambers & Partners har nyligen publicerat en ny ranking över juridiska rådgivare inom ”Fintech”. Daniel Lundqvist, partner hos Kahn Pedersen, är en av endast fyra advokater som rankas individuellt i Sverige. Chambers & Partners skriver bl.a. att Daniel ”is regarded as ‘one of the up-and-coming stars of the practice area’ och ‘he is really good – he’s innovative and doesn’t stand still’.

“IT-relaterad juridik, sourcing och dataskydd inom den finansiella sektorn tillhör våra kärnområden inom Digital, och det är väldigt roligt för verksamheten att Daniel Lundqvists kunskap och position på marknaden erkänns på detta sätt”, säger Kristian Pedersen, VD på Kahn Pedersen. ”Vi företräder flera svenska banker och försäkringsbolag och vi ser Daniels ranking som ett bevis på att vår juridiska expertis inom detta område är marknadsledande. Detta är helt i linje med vår målsättning att vara Sveriges ledande juridiska rådgivare inom våra verksamhetsområden.”, fortsätter Kristian Pedersen.

Läs mer här>>

Kahn Pedersen rekryterar en Legal Technology Officer

Staffan Malmgren har anställts som Legal Technology Officer hos Kahn Pedersen. Staffan kommer att ansvara för Kahn Pedersens digitala verktyg och processer både vad gäller egen utveckling och sourcing av befintliga lösningar. Därutöver kommer Staffan att vara verksam i Kahn Pedersens rådgivning främst inom Dataskydd och Cyber Security.

Staffan har en bakgrund som systemutvecklare och entreprenör. Han är även notariemeriterad jurist. Staffan har varit utredningssekreterare i Forskningsdatautredningen och Uppgiftslämnarutredningen samt undervisar i IT-rätt och rättsinformatik på Stockholms universitet. Han har även utvecklat den öppna rättsinformationstjänsten lagen.nu.

”Att rekrytera en Legal Technology Officer är en självklarhet för oss som en ledande rådgivare inom den digitala juridiken. Staffan är en av de absolut mest meriterade personerna inom legal tech-området i Sverige. Den djupa och erfarenhetsbaserade kunskap som Staffan besitter, menar vi är en förutsättning för framgångsrik användning och utveckling av legal tech.”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD i Kahn Pedersen.

Magnus Ehn, en av Sveriges främsta specialister på offentlig upphandling, börjar på Kahn Pedersen

Magnus kommer närmast från Konkurrensverket där han sedan 2011 som processråd fört verkets talan i flera av dess principiellt mest viktiga upphandlingsmål, bl.a. mot Akademiska Hus, Haninge Bostäder och Alingsås kommun.

Magnus Ehn har även varit adjungerad ledamot av Kammarrätten i Stockholm och varit förordnad som expert i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler. Magnus är också en av författarna till den ledande svenska boken om processrättsliga upphandlingsfrågor ”Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF”.

”Med Magnus i vårt team befäster vi vår ställning som den ledande advokatfirman på upphandlingsområdet. Vår bedömning är att behovet av kvalificerad upphandlingsjuridik kommer att fortsätta öka och vi ser Magnus som en viktig del i att kunna möta denna efterfrågan. Magnus delar vår kompromisslösa syn på vad högspecialiserad affärsjuridik ska innebära och vi ser fram emot hans bidrag till vår verksamhet.”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD i Kahn Pedersen.

p n