Nyheter

Har du redan kunskap om GDPR och dataskydd? Vi tar dig till nästa nivå!

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM OM GDPR för dig med goda förkunskaper kring dataskydd. Seminariet kommer att behandla flera frågeställningar där vi delar med oss av våra praktiska erfarenheter och leder en diskussion om hur GDPR:s krav kan och bör tillämpas på verkligheten.

Lämpliga förkunskapskrav:   Jurist, personuppgiftsombud/dataskyddsombud, informations­säker­hetsansvarig, CIO eller IT-inköpare med flera års praktisk erfarenhet av kvalificerade dataskyddsfrågor.

Agenda:   se nedan.

Var:  SUMMIT HITECH, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När:  28 september 2017. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.

Pris:  12.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbild­ningen, lunch och fika.

Anmälan:  E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisa­tion, fakturaadress och ev. allergier eller liknande.

Mingel:  Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen Sveavägen 17, plan 5, nära SUMMIT HITECH.

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksam­hetsområden Digital och Public. I denna utbildning sam­arbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Seminars Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

PRELIMINÄR AGENDA
Fördjupningsseminarium om GDPR

8:30 – 9:00      Frukost och registrering
9:00 – 9:30      Inledning
9:30 – 10:30    Att driva GDPR-projekt – erfarenheter och fallgropar
10:30 – 11:30  Fördelning av personuppgiftsansvar i koncerner och komplexa organisatio­ner
11:30-12:30     Lunch
12:30-13:45     Riskanalys, konsekvensbedömning och privacy by design – hur gör man i praktiken?
13:45-14:30     GDPR, profilering och digital marknadsföring
14:30-14:45     Kaffe
14:45-15:45     GDPR, molntjänster och globala dataflöden – hur ser marknaden ut nu och i framtiden?
15:45-16:30     Frågestund och avslutande diskussion

Glad sommar!

Advokatfirman Kahn Pedersen önskar alla klienter och samarbetspartners en riktigt glad sommar.

Advokatfirman Kahn Pedersen delaktiga i rapport om användning av blockchain vid fastighetstransaktioner

Advokatfirman Kahn Pedersen deltog genom Johan Kahn och Emma Jarkell i ett projekt som undersöker möjligheterna med blockchain som teknisk lösning för fastighetstransaktioner. Bakom projektet står Lantmäteriet, Kairos Future, Telia, ChromaWay, Landshypotek Bank och SBAB. Advokatfirman Kahn Pedersen har belyst de juridiska aspekterna på användning av blockchain-teknik i kommersiella transaktioner. Rapporten kan laddas ner på:

https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-huskop-i-blockkedjan/

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson och Tahmina Sahibli har publicerat en artikel i Europarättslig tidskrift. Artikeln handlar om bristfälligt genomförande av försörjningsdirektivets bestämmelser om tidsfrister i svensk rätt och vilka följder utformningen av den nya bestämmelsen kan ha i praktiken.

Läs artikeln

Digitalisierung und Industrie 4.0 i München

Johan Kahn och Mikael Bock deltog i den tyska advokatbyrån Noerrs klientdag fredagen den 19 maj kring digitalisering och industri 4.0. Flera av de större tyska industriföretagen var representerade och ämnen som IoT, blockchain, cyber security och digitalisering av fordon diskuterades. Johan deltog i en paneldiskussion kring molntjänster i reglerade verksamheter. Övriga deltagare i panelen kom från Microsoft och de ledande IT-byråerna Noerr, Kennedy Van der Laan, Franklin och Morrison Foerster.

Advokatfirman Kahn Pedersen växer

Den 10 maj börjar Björn Möller som senior specialist på Advokatfirman Kahn Pedersen. Björn har över 20 års erfarenhet som advokat och bolagsjurist inom IT-relaterad juridik och personuppgiftsfrågor. Björn har tidigare varit anställd på bl.a. Linklaters och Nordea.

”Björn är en av Sveriges mest erfarna advokater inom avancerad integritetsskyddsjuridik samt IT-relaterade avtalsfrågor inom bank och försäkring. Vårt erbjudande är erfarenhetsbaserat med betoning på seniora advokater med lång erfarenhet. Flera av de uppdrag vi har kring digitaliseringsfrågor är så pass komplexa att det är få svenska advokater som har relevant erfarenhet av integritetsskydd, sourcing, molntjänster och strategisk rådgivning. Björn uppfyller samtliga dessa kriterier. Vi är mycket glada över att Björn vill komma till oss och välkomnar honom till byrån.” säger Johan Kahn, delägare.

Advokatfirman Kahn Pedersen tog emot två elever från Hässelbyakademin

Den 27 april 2017 besökte två studenter, vars mål är att bli affärsjurister, Kahn Pedersen. Hässelbyakademin är ett utvecklingsprojekt inom Hässelbygårdsskolan med syftet att hjälpa motiverade elever i högstadiet att utvecklas, både i skolan och utanför och på olika sätt förbereda dem inför vuxenlivet. Johan Falk hade ett trevligt samtal med studenterna och berättade om hur livet som jurist är i allmänhet, inbegripet studier och notarietjänstgöring, och om livet på byrå i synnerhet. Kahn Pedersen önskar båda två all lycka i framtiden och hoppas att våra vägar korsas igen!

Ny rapport i Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie

Advokatfirman Kahn Pedersen har nu publicerat den tredje rapporten i Kahn Pedersens skriftserie. Rapporten behandlar denna gång Ramavtal i offentlig upphandling och redogör bland annat för en rad fördelningsnycklar som kan användas som ett alternativ till den traditionella rangordningen.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ned kostnadsfritt från Kahn Pedersens webbplats.

Ramavtal i offentlig upphandling

p n