Kategori: Europarättslig tidskrift

ERT 2017 häfte 2

Vägen till otydlighet är stensatt med goda föresatser – hur god lagstiftningsteknik resulterat i en dålig bestämmelse

ERT 2019 häfte 1

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3

ERT 2018 häfte 4

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 2

ERT 2018 häfte 3

Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 1

ERT 2021 häfte 1

Staten som enskild – en kommentar kring frågan om staten som anbudsgivare i upphandlingar

ERT 2019 häfte 3

Om ramen för ramavtalet – något om EU-domstolens dom Coopservice och Konkurrensverkets nya ställningstagande

ERT 2020 häfte 4

Mervärdesskatt och upphandling – hur man lägger mycket tid på att slå in en öppen dörr

ERT 2021 häfte 2

IPI – Upphandling som handelsvapen

ERT 2019 häfte 2

Intresset av att förebygga jäv – något om det svenska genomförandet av upphandlingsdirektiven

ERT 2021 häfte 3

Fler frågor än svar – Högsta domstolens avgörande i Ramavtalet

ERT 2020 häfte 1

Definitionsutredningen – SOU 2019:56 definierar idéburna aktörer, idéburet offentligt partnerskap och upphandlingskontrakt

ERT 2017 häfte 4

Där politiken går in, går juridiken ut. En reflektion kring vinstbegränsningens förenlighet med upphandlingsrätten

ERT 2018 häfte 1

Avsedda skillnader – varför man inte ska använda LOU för att tolka LUF

ERT 2022 häfte 1

Ändamålsenlig restriktivitet – ett välkommet förtydligande vid tillämpningen av upphandlingsrättsliga undantag

ERT 2017 häfte 3

Allt är inte upphandling som glimmar

ERT, häfte nr 4, 2019

Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning

Erik Olsson, Karolina Kjellberg & Albin Svensson

ERT 2021 häfte 4

Hur ser det ut när ett avgörande från EU-domstolen får genomslag i svensk (under)rättspraxis? En kvantitativ studie av exemplet Coopservice

Erik Olsson & Albin Svensson

ERT 2017 nr 1 s. 183-202

Utdrag ur belastningsregistret

ERT 2016 nr 4 s. 839-842

Om omsättning

ERT 2016 nr 3 s. 545-550

Därom tvista di lärde - kort om meningsskiljaktigheterna kring sambandet mellan individuella rättigheter och dir..

ERT 2016 nr 2 s. 255-262

Vår bästa tid är nu - Vad unionsrättare egentligen tänker om det försenade genomförandet av upphandlingsdirektiven

ERT 2015 nr 4 s. 923-936

Ska det behöva vara så svårt - Högsta förvaltnings-domstolen prövar begreppet offentligt styrt organ

ERT 2015 nr 3 s. 669-690

Att vara eller inte vara - är det verkligen frågan

ERT 2015 nr 2 s. 405-412

Ubi jus ibi remedium - en reflektion rörande beaktandesats 78 i förslaget till nya upphandlingsdirektiv

ERT 2014 nr 3 s. 779-802

Ska man fråga för frågandets skull - om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål

ERT 2014 nr 2 s. 379-386

En första titt på direktiven - uteslutning för obetalda skatteskulder

ERT 2014 nr 1 s. 157-172

Sluta klaga! Regeringens initiativ för att begränsa antalet överprövningar

ERT 2013 nr 4 873-878

En slarvers försvarstal - EU-domstolens avgörande i Manova öppnar upp för kompletteringar

ERT 2013 nr 3 s. 619-630

Ingen skada skedd - Vad innebär EU-domstolens avgörande i Fastweb för tillämpningen av skade...

ERT 2013 nr 2 s. 345-353

Ramavtal och inköpscentraler - vem är det egentligen som avropar

ERT 2013 nr 1 s. 139-148

Domstolen som lagstiftare - EU-domstolens avgörande Locale Di Lecce

ERT 2012 nr 4 s. 747-754

Förhandlat förfarande med föregående annonsering - regel eller undantag

ERT 2012 nr 3 s. 533-540

Upphandlingskrönika - Alternativa anbud och tekniskt likvärdiga lösningar - same same but different

ERT 2012 nr 2 365-373

Upphandlingskrönika - Att lagstifta om rättspraxis - utmaningen med bestämmelser om köp från eget bolag

ERT 2012 nr 1 s. 172-177

Upphandlingskrönika - Self-cleaning

ERT 2011 nr 4 s. 787-792

Upphandlingskrönika - Djurskyddshänsyn vid livsmedelsupphandlingar

ERT 2011 nr 3 s. 615-624

Upphandlingskrönika - Blandade kontrakt

ERT 2011 nr 2 s. 369-376

Upphandlingskrönika - Den nya grönboken

ERT 2011 nr 1 s. 171-176

Upphandlingskrönika - Socialt ansvarsfull offentlig upphandling

ERT 2010 nr 4 s. 812-118

Upphandlingskrönika - Ogiltighet av avtal

ERT 2010 nr 2 s. 407-415

Upphandlingskrönika - Elektronisk auktion

ERT 2010 nr 1 s 193-203

Upphandlingskrönika - Konkurrenspräglad dialog

ERT 2009 nr 4 s. 772-779

Upphandlingskrönika - Försvarsupphandling

ERT 2009 nr 3 s. 553-564

Upphandlingskrönika - Nya lagförslag

ERT 2008 nr 4 s. 1119-1126

Upphandlingskrönika

ERT 2008 nr 1 s. 261-263

Offentlig upphandling

ERT 2006 nr 4 s. 575-592

Offentlig upphandling och upphandling om försäljningssektorerna, - några kommentarer till europeiska kommissionens förs..

ERT 2005 nr 1 s. 42-60

Ramavtal och offentlig upphandling - Nya bestämmelser för den klassiska sektorn

ERT 2004 nr 4 s. 630-644

Fördelning av skadeståndsansvar vid samordnad offentlig upphandling