Nyheter

Ny artikel i Ny Juridik

Viktor Robertson och Lisa Lindeberg Sandahl har publicerat en artikel i tidskriften Ny Juridik. I artikeln ges en översikt över bestämmelserna i den nya lagen om statistik på upphandlingsområdet som träder i kraft i juli 2020, och effekterna av dessa. I artikeln diskuterar författarna även om lagändringarna kommer att få avsedd effekt.

Läs mer >>

Cloud Act och upphandling av amerikanska molntjänster – frukostseminarium den 26 november 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de rättsliga förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer i offentlig sektor att upphandla och använda amerikanska molntjänster.

Diskussionen kring användning av publika molntjänster för hantering av sekretessreglerad infor­mation och personuppgifter är högaktuell med anledning av bl.a. ny amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act och eSams rättsliga uttalande om molntjänster.

Under seminariet kommer Kahn Pedersens specialister Martin Brinnen och Magnus Ehn, båda med lång erfarenhet från juridiskt arbete på myndighet, att redogöra för de rättsliga förutsätt­ningarna enligt bl.a. lagen om offentlig upphandling (LOU), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR), samt hur man på ett klokt och lagligt sätt bör förhålla sig till dessa typer av tjänster. En särskild frågeställning är i vilken mån krav som är motiverade utifrån OSL och GDPR kan anses vara tillåtna enligt LOU och hur sådana krav lämpligen bör utformas.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset (huset närmast Sergels torg), Sergels torg 12, plan 17 (för att ta sig till plan 17, använd hissarna till höger), Stockholm

När: Den 26 november 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande.

Sista anmälningsdag: Den 21 november 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Kahn Pedersen Sveriges ledande advokatfirma inom offentlig upphandling, enligt Who’s Who Legal

Kahn Pedersen är den enda svenska advokatfirma som i Who’s Who Legals globala ranking anses vara en ledande advokatfirma i kategorin offentlig upphandling (Government Contracts).

Who’s Who Legal listar också Kristian Pedersen som en Global Elite Thought Leader, vilket innebär att han anses tillhöra den exklusiva skara på 19 advokater som enligt Who’s Who Legal är världens mest framstående i kategorin offentlig upphandling.

Erik Olsson listas av Who’s Who Legal som Recommended, vilket innebär att han anses vara en av de främsta svenska advokaterna i kategorin offentlig upphandling.

Läs mer >>

 

Ny artikel för Inköpsrådet

Inköpsrådet har på sin webbplats publicerat en artikel skriven av Viktor Robertson. Artikeln belyser frågan om en upphandlande myndighet kan ”förvandla” en uteslutningsgrund till ett formellt ska-krav och på så sätt kunna förkasta ett anbud utan att först behöva begära en förklaring av anbudsgivaren.

Läs mer här >>

Utbildning för VA-verksamheter om den nya säkerhetsskyddslagen, LUF och LUFS den 29 november 2019

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till en heldagsutbildning för VA-verksamheter med anledning av att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019. I förarbetena till säker­hetsskyddslagen betonas särskilt vikten av att värna vattenförsörjningen som en del i skyddet av Sveriges säkerhet. Lagen innebär även ökade krav på bl.a. VA-verksamheter att teckna särskilda säkerhetsskyddsavtal i upphandlingar som rör säkerhetskänslig verksamhet.

Under utbildningen kommer särskilt fokus att läggas på hur VA-verksamheter påverkas av den nya säkerhetsskyddslagen och vad det särskilt innebär i upphandlingssammanhang. I sam­band med detta kommer även frågor om lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att tas upp. Dessutom ges praktiska råd ges för att förenkla processen kring upphandlingar som omfattas säkerhetsskyddslagens krav.

Kursen utgör en grundutbildning i säkerhetsskyddslagens bestämmelser och upphandling enligt LUF och LUFS, och riktar sig främst till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av dessa frågor eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen.

Agenda:

 • Säkerhetsskyddslagstiftningens tillämpningsområde och struktur
 • Förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och andra lagar om informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp och grundläggande bestämmelser
 • Verksamhetsutövarens skyldigheter
 • Särskilt om informationssäkerhet i informationssystem
 • Säkerhetsprövning
 • Övriga bestämmelser
 • Skyddslagen och skyddsobjekt
 • LUF och LUFS
 • Sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling
 • Särskilda bestämmelser i LUFS

Under kursdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset, Sergels torg 12, plan 17, Stockholm.
När: 29 november 2019. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: 8 000 kr. Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch och fika.
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och eventuella allergier eller liknande. Sista anmälningsdag är den 16 november 2019. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter i form av din e-postadress har hämtats från allmänt tillgängliga källor och kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

SAVE THE DATE – Sydsvensk upphandlingskonferens 2020

2020 års upplaga av Sydsvensk upphandlingskonferens kommer att äga rum i Malmö 17-18 september, så gör redan nu plats i kalendern för Malmös största tvådagarskonferens om kvalificerad upphandlingsrätt.

Ett gediget paket av de mest aktuella och intressanta frågorna på upphandlingsområdet kommer att behandlas av några av Sveriges mest namnkunniga upphandlingsexperter.

Ett detaljerat program och möjlighet till anmälan kommer inom kort att publiceras här

Ny artikel för Inköpsrådet

Kristian Pedersen och Martin Brinnen har skrivit en artikel som publicerats på Inköpsrådets webbplats. Artikeln tar upp vad som gäller för behandling av personuppgifter i samband med upphandling och ger tips till såväl anbudsgivare som upphandlande myndigheter om vad man bör tänka på.

Läs mer >>

Glad sommar!

Advokatfirman Kahn Pedersen önskar alla klienter och samarbetspartners en riktigt glad sommar.

Förhandlingar vid offentlig upphandling

Kristian Pedersen har publicerat en artikel i det senaste numret av HBV-magasinet, en tidning som riktar sig till allmännyttiga bostadsbolag. Artikeln handlar om när förhandlingar är tillåtna vid offentliga upphandlingar, hur förhandlingarna går till och vad upphandlande myndigheter bör tänka på vid förhandlingar.

Läs artikeln >>

Kahn Pedersen växer

Den 15 maj började Karin Angemark Öman som senior specialist på Advokatfirman Kahn Pedersen. Karin har närmare 20 års erfarenhet av kvalificerad IT-relaterad juridik i sina roller som bolagsjurist på Nasdaq och Nordea.

”Karin kommer att förstärka vår Digital-grupp med sin djupa kompetens inom IT-relaterad juridik inom bank- och finanssektorn. Hennes långa erfarenhet som bolagsjurist kommer dessutom att tillföra ytterligare kunskap om hur vi kan göra vårt arbete än mer relevant och värdeskapande för våra klienter. Vi är mycket glada över att Karin valt att komma till just oss eftersom det innebär att vi utvecklas ytterligare inom senior och erfarenhetsbaserad juridisk rådgivning.” säger Kristian Pedersen, VD.

p n