Nyheter

Kahn Pedersen rankas högt av Legal 500

Den 10 april publicerade rankinginstitutet Legal 500 sin ranking av europeiska advokatbyråer. Kahn Pedersen rankas i den främsta kategorin (Tier 1) inom IT-relaterad juridik med följande omdöme:

“Strengths include excellent legal knowledge, outstanding execution capabilities and senior competence”.

Även inom offentlig upphandling rankas firman högt och får bland annat lovord för sin ”accuracy and ability to use and display the opponent’s weakness”.

Såväl Johan Kahn som Kristian Pedersen rankas som leading individuals inom IT-relaterad juridik respektive offentlig upphandling. Daniel Lundqvist framhålls för sitt ”pragmatic way of solving problems and being innovative” och Erik Olsson uppges vara “helpful, convincing and persevering”. Martin Brinnen anges vara “the best-qualified data protection lawyer available in the Swedish market.” Härutöver rankas även Magnus Ehn och Fredrik Gustafsson (Next Generation Lawyer).

”Det är naturligtvis särskilt roligt att en övervägande del av våra seniora jurister rankas högt. Våra respektive team befinner sig i det översta skiktet på den svenska marknaden för högspecialiserad affärsjuridik och det är tydligt att det uppskattas av våra klienter”, säger Kristian Pedersen, Partner och VD för Kahn Pedersen.

Ny rapport i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat den sjätte rapporten i vår skriftserie. Rapporten behandlar skadebegreppet i mål om överprövning av offentlig upphandling. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bidra till en mer enhetlig tillämpning av skadebegreppet i förvaltningsdomstolarna, vilket vi i förlängningen bedömer kan leda dels till en större förutsebarhet i överprövningsmål, dels till ett ökat förtroende för upphandlingslagstiftningen i allmänhet och överprövningsinstitutet i synnerhet.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Skada – om skadebegreppet i mål om överprövning av offentlig upphandling

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Kristian Pedersen, Magnus Ehn, Olle Lindberg och Viktor Robertson har publicerat en artikel i Europarättslig tidskrift med titeln ”Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3”. Artikeln är den tredje och sista delen i en serie krönikor om skadebegreppet vid överprövning av upphandling. De tre krönikorna kommer under våren att publiceras på hemsidan i samlad form inom ramen för Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie.

Klienter hyllar Kahn Pedersens Digitalgrupp i nya Chambers-rankingen

Rankinginstitutet Chambers & Partners har publicerat årets ranking över juridiska rådgivare inom ”Information Technology”. Om Kahn Pedersen skriver Chambers bland annat “The quality of their advice, their negotiation skills and creativity makes the firm really stand out. We appreciate that we always have senior lawyers working on our matters. Their experience and efficiency makes their services very much worth the price”, och “They are spot-on for what we need in IT and are very responsive”.

Johan Kahn rankas återigen på individuell basis som en av endast tre svenska advokater i den högsta kategorin, Band 1, och erhåller följande omdöme ”Receives all-round praise for his expertise in large IT outsourcing, software service agreements and data privacy matters. Clients appreciate his “business-mined approach” and to-the-point advice. One interviewee enthuses: “He is so skilled in negotiations that when we leave a meeting, everyone agrees on what he has said; we leave in a co-operative atmosphere.” Om Daniel Lundqvist skriver Chambers “Market sources describe him as “very confident in his work.” Clients also say he is “very skilled and business-oriented, and is helpful on structure and tactics.”

Advokatfirman Kahn Pedersen topprankad av Chambers & Partners inom Offentlig Upphandling

Rankinginstitutet Chambers & Partners har nu publicerat årets ranking över juridiska rådgivare inom ”Public Procurement”. Kahn Pedersen rankas som en av endast två firmor i Band 1, den högsta kategorin, med motiveringen  “Clients single the firm out for its procurement specialism, one noting the “senior level of advisers and high level of partner attention,” and another describing the team as “young and modern in feel but very knowledgeable in the procurement field.””

Kristian Pedersen rankas återigen på individuell basis i Band 1 och det anges att ”He sees the big picture and gives the key answers, even when you don’t necessarily know what you need.”. Erik Olsson rankas i Band 3, med bl.a. motiveringen att han är ”creative in how he looks at problems from different angles and understands what’s really crucial”.

Ny artikel för Inköpsrådet

Olle Lindberg har skrivit en ny artikel som är publicerad på Inköpsrådets webbplats. Artikeln tar upp situationen när en anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet avseende ekonomisk och finansiell ställning. Det kan då ligga i den upphandlande myndighetens intresse att se till att det företag vars kapacitet åberopas förpliktar sig direkt gentemot myndigheten.

Läs mer >>

Nya säkerhetsskyddslagen – frukostseminarium den 21 mars 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den nya säkerhetsskyddslagen.

Frågor om säkerhetsskydd har fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren, och den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Den nya lagen innebär utökade skyldigheter för både offentliga och privata utövare av säkerhetskänslig verksamhet.

Under seminariet kommer Kristian Pedersen och Erik Olsson att gå igenom de viktigaste delarna i den nya lagen och diskutera hur den påverkar offentliga och privata verksamhetsutövare. Under seminariet kommer också relationen mellan säkerhetsskyddslagen och s.k. sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att beröras.

Seminariet riktar sig till verksamhetsansvariga, inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet.

För dig som inte har möjlighet att delta i seminariet på plats i Stockholm kommer det att finnas möjlighet att ta del av seminariet via livestreaming.

Var: HELIO, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 21 mars 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande samt om du vill delta i seminariet på plats eller via livestreaming.

Sista anmälningsdag: Den 18 mars 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Johan Kahn är bolagsjuristernas förstahandsval val inom IT-rätt

Johan Kahn har mottagit Client Choice Award för IT & Internet i Sverige 2019. Client Choice Award bygger på intervjuer med svenska och utländska bolagsjurister och avser att premiera den advokat som enligt panelen av bolagsjurister anses excellera i leveranskvalitet och klientservice. Johan Kahn mottog bl.a. följande omdömen “Johan Kahn är i frontlinjen av IT-och Internetjuridiken i Sverige, hans juridiska kompetens är klart överlägsen varje konkurrents”; och ”Han kombinerar ypperlig juridisk kompetens med en klientfokuserad och affärsmässig approach. Han förstår de juridiska och tekniska förutsättningarna för olika marknader”.

Kristian Pedersen, VD för Kahn Pedersen kommenterar utmärkelsen: ”Det är väldigt tillfredställande att se att vår högspecialiserade rådgivning uppskattas av marknaden. Johan är ju sedan tidigare betraktad av många som marknadsledare i Sverige och en värdig mottagare av Client Choice Award. Detta är faktiskt tredje gången som Johan tar emot denna utmärkelse. Det bör framhållas att Kahn Pedersen arbetar i team och att utmärkelsen såklart ska tillskrivas hela vår Digital-grupp.”

Läs mer >>

Kahn Pedersen har yttrat sig över förenklingsutredningens förslag om mer flexibel lagstiftning samt införande av ansökningsavgift och processkostnadsansvar

Advokatfirman Kahn Pedersen har lämnat in ett remissyttrande över den s.k. Förenklingsutredningens betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44).

Utredningens betänkande består av två delar. I den första delen lämnas förslag om hur regelverket för icke direktivstyrd upphandling kan göras enklare och flexiblare. Den andra delen i betänkandet består av överväganden hur antalet överprövningsmål kan minskas samt konkreta förslag till regler om ansökningsavgift i förvaltningsdomstol och om en skyldighet för förlorande part att ersätta motpartens processkostnader.

Vad gäller den första delen av betänkandet anser Kahn Pedersen att utredningens förslag i stora delar är väl avvägda och ägnade att förenkla regelverket. Däremot avstyrks förslaget om att en särskild nationell princip ska gälla för direktupphandlingar där ett gränsöverskridande intresse saknas. Huvudskälet är att kontrakt till värden som understiger direktupphandlingsgränsen, och som saknar gränsöverskridande intresse, bör lämnas helt oreglerade. Om det ändå skulle anses nödvändigt med regler för direktupphandlingsförfarandet är nuvarande ordning att föredra i stället för att införa en ny nationell princip.

Kahn Pedersen invänder inte i sig emot förslaget i betänkandets andra del om att en ansökningsavgift införs, men ifrågasätter om det är motiverat att denna avviker från liknande avgifter i allmän domstol. Däremot avstyrks förslaget om att ett processkostnadsansvar ska införas. Ett sådant ansvar är främmande för förvaltningsprocessen och kommer att leda till stora tillämpningssvårigheter i praktiken när kostnaderna ska fördelas.

Länk till remissyttrandet

p n