Digital transformation

Digital transformation inom offentlig förvaltning måste beakta medborgarnas allt högre krav på digital tillgänglighet och användarvänlighet. Samtidigt förutsätter en hållbar digitalisering att verksamheten säkerställer den digitala suveräniteten.

Många organisationer står också inför nya utmaningar i form av striktare regulatoriska krav, mer fokus på informationssäkerhet, ökat beroende av teknologi och krav på tillgång till verksamhetskritisk data.

En lyckad digital transformation förutsätter att verksamhetskritiska system bygger på robusta tekniska lösningar och minimerat leverantörsberoende. Vi har omfattande erfarenhet av digital transformation i näringslivet och offentlig förvaltning.

Oavsett om det avser molntjänster, Fintech, Proptech, Govtech, Industri 4.0, cyberfysiska system (Internet of Things (IoT) och Industrial Control Systems (ICS)) eller blockchain kan vi hjälpa dig att automatisera, digitalisera och effektivisera verksamheten.