Juridisk informationssäkerhet

Juridisk informationssäkerhet är avgörande för att säkerställa att lagstiftningens krav på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för information är uppfyllda. Det kan exempelvis handla om att vidta säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen eller annan lagstiftning, men också om att bedöma säkerhetslösningars förenlighet med sådan lagstiftning eller att ändra eller utveckla avtal med leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi förebygger cyberrisker för informationssäkerheten, exempelvis intrång, ransomwareattacker och driftavbrott. Det kan bland annat handla om utredningar, upprättande av rutiner och policydokument eller scenariobaserad utbildning. Om något ändå inträffar hjälper vi våra klienter med hanteringen av de juridiska konsekvenserna, i förhållande till kunder, samarbetspartners och tillsynsmyndigheter.