Offentlig upphandling

Offentlig upphandling kännetecknas av den dynamik som uppstår i mötet mellan offentliga beställare och privata leverantörer. Inte sällan handlar det om verksamhetskritiska leveranser eller samhällsbärande projekt.

Vi har lång erfarenhet och förståelse för affärer mellan offentliga och privata parter. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i din affär och ta oss an uppdraget oavsett om det gäller mer specifika utmaningar eller ett helhetsuppdrag. Vi hjälper dig att hantera alla aspekter av offentlig upphandling. Vi bistår med juridisk, strategisk och affärsmässig rådgivning vid planering, genomförande och uppföljning. Alltid med din affär i fokus.

Beroende på om du genomför eller ska delta i en upphandling bistår vi med upprättande eller granskning av förfrågningsunderlag, anbud, avtal och andra handlingar som bedömningar och konkreta åtgärder. Efter genomförd upphandling bistår vi med uppföljning och förvaltning av upphandlade avtal, och hanterar andra typer av frågor som kan uppkomma inom ramen för offentliga affärer.

Vi kan även bistå i domstolsprocesser, både mål om överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift, och tvister baserade på upphandlade avtal.