Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om skyddet för information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och som behöver skyddas mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott som kan hota säkerheten. Det handlar exempelvis om verksamhet inom totalförsvar, rättsväsende, energi- och vattenförsörjning, telekommunikation, bank och försäkring samt transporter. De centrala delarna i säkerhetsskyddet är informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Vi har utvecklat modeller som ger verksamheter verktyg för att bedöma om de omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen samt bistår med juridisk rådgivning om de åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa behovet av säkerhetsskydd. Vi hjälper också våra klienter med säkerhetsskyddade upphandlingar, säkerhetsskyddsavtal och tillsynsfrågor.