Nyheter

Ny artikel i Juridisk Publikation

Johan Kahn och Fredrik Gustafsson har publicerat en artikel i Juridisk Publikation. Artikeln handlar om gemensamt personuppgiftsansvar kommer att bli vanligare under GDPR än nu gällande dataskyddslagstiftning.

Läs artikeln.

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson och Tahmina Sahibli har publicerat en artikel i Europarättslig tidskrift. Artikeln handlar om bristfälligt genomförande av försörjningsdirektivets bestämmelser om tidsfrister i svensk rätt och vilka följder utformningen av den nya bestämmelsen kan ha i praktiken.

Läs artikeln

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – uppföljning stoppar nollbud

Kristian Pedersen är tillsammans med Karl Lundvall vid Copenhagen Economics författare till en artikelserie i sex delar om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den sjätte artikeln handlar om hur upphandlande myndigheter och enheter genom mer aktiv avtalsuppföljning kan komma tillrätta med onormalt låga priser som beror på osund strategisk anbudsgivning.

Läs den sjätte delen i artikelserien här: http://inkopsradet.se/upphandling/uppfoljning-stoppar-nollbud/

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – dokumentera för att stoppa avtalsbrott

Kristian Pedersen är tillsammans med Karl Lundvall vid Copenhagen Economics författare till en artikelserie i sex delar om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den femte artikeln handlar om hur upphandlande myndigheter och enheter genom att mer noggrant dokumentera vad som händer under avtalstiden kan agera mot avtalsbrott och i senare upphandlingar kan utesluta leverantörer som lämnar nollbud och sedan inte levererar.

Läs den femte delen i artikelserien här: http://inkopsradet.se/upphandling/dokumentera-for-att-stoppa-avtalsbrott/

n