Kategori: Realtid

Kahn Pedersens skriftserie 2023:1 - Beredskap och robust digital transformation i offentlig förvaltning

2023-05-04

NIS2 – executive summary

2023-02-10

Hur förbereder man sig inför tillsyn av IMY?

2022-12-22

Viktor Robertson och Sofia Linde har skrivit en artikel för JP Säkerhetsnet om sanktionsavgifter enligt säkerhetsskyddslagen

2022-11-17

Ett steg närmre adekvansbeslut för överföringar av personuppgifter till USA

2022-10-11

Ett helt nytt regelverk om upphandlat fondtorg för premiepensionen

2022-06-03

Viktor Robertson utsedd till ny expert inom säkerhetsskyddsfrågor hos JP Infonet

2022-05-16

Ny delägare i Kahn Pedersen

2022-05-10

Johan Kahn och Kristian Pedersen klienternas förstahandsval

2021-10-15

Utbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar den 15 oktober 2021

2021-09-23

Kahn Pedersen söker seniora jurister med erfarenhet av digitaljuridik

2021-09-07

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antar slutgiltiga version av rekommendationer avseende tredjelandsöverföringar efter Schrems II

2021-06-29

Ny engelsk version av rapporten om molntjänster

2021-04-29

Ny artikel för Inköpsrådet

2021-04-16

Chambers rankar återigen Kahn Pedersen som ledande inom samtliga verksamhetsområden

2021-03-23

Ny artikel i Svensk Juristtidning

2021-02-19

Kahn Pedersen topprankas igen

2021-01-14

Advokatfirman Kahn Pedersen önskar alla klienter och samarbetspartners god jul och gott nytt år!

2020-12-22

Daniel Lundqvist återigen topprankad av Chambers & Partners

2020-12-16

Artikel om sekretess i samband med upphandling

2020-12-16

Kahn Pedersen förstärker inom Digital

2020-12-12

Ny rapport i Kahn Pedersens skriftserie

2020-12-03

Ny rekommendation om kompletterande skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföring

2020-11-17

En av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter till Kahn Pedersen

2020-11-06

Kahn Pedersen återigen Sveriges ledande advokatfirma inom offentlig upphandling, enligt Who’s Who Legal

2020-10-17

Kahn Pedersen söker biträdande jurister

2020-10-13

EU-domstolen meddelar vad som gäller för överföring av personuppgifter till USA - Initiala kommentarer

2020-07-17

Kahn Pedersen bland de bästa svenska advokatbyråerna inom offentlig upphandling enligt ny ranking från Legal500

2020-04-17

Legal500 rankar Kahn Pedersen i högsta kategorierna inom IT- respektive dataskyddsjuridik

2020-04-16

Kahn Pedersens Digitalgrupp topprankas av Chambers & Partners

2020-03-16

Kahn Pedersen topprankad inom området offentlig upphandling av Chambers & Partners

2020-03-13

Ny rapport om juridisk informationssäkerhet i Kahn Pedersens skriftserie

2020-03-12

Johan Kahn rankas som ”Most Highly Regarded” inom data enligt Who´s Who Legals ranking över Sveriges ledande advokater 2020

2020-02-24

Johan Kahn har intervjuats av Legal500 – “Few qualified buyers of legal services would value “one-stop-shop” higher than “best-of-breed” for important matters”

2020-02-24

Kahn Pedersen har yttrat sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

2020-02-14

Kristian Pedersen klienternas förstahandsval för offentlig upphandling

2020-02-13

Ny artikel i Ny Juridik

2019-12-13

Cloud Act och upphandling av amerikanska molntjänster – frukostseminarium den 26 november 2019

2019-11-25

Kahn Pedersen Sveriges ledande advokatfirma inom offentlig upphandling, enligt Who’s Who Legal

2019-11-19

Utbildning för VA-verksamheter om den nya säkerhetsskyddslagen, LUF och LUFS den 29 november 2019

2019-10-17

SAVE THE DATE - Sydsvensk upphandlingskonferens 2020

2019-10-15

Förhandlingar vid offentlig upphandling

2019-06-11

Sydsvensk upphandlingskonferens

2019-04-30

Kahn Pedersen rankas högt av Legal 500

2019-04-11

Klienter hyllar Kahn Pedersens Digitalgrupp i nya Chambers-rankingen

2019-03-13

Advokatfirman Kahn Pedersen topprankad av Chambers & Partners inom Offentlig Upphandling

2019-03-08

Nya säkerhetsskyddslagen – frukostseminarium den 21 mars 2019

2019-02-26

Johan Kahn är bolagsjuristernas förstahandsval val inom IT-rätt

2019-02-18

Kahn Pedersen har yttrat sig över förenklingsutredningens förslag om mer flexibel lagstiftning samt införande av ansökningsavgift och processkostnadsansvar

2019-02-06

Nyhetsartikel om Kristian Pedersens bok Upphandlingens grunder

2019-01-29

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium

2019-01-15

Ramavtal – ett bra verktyg som måste användas med omsorg

2018-12-18

Daniel Lundqvist rankas av Chambers inom Fintech

2018-12-03

Kahn Pedersen rekryterar en Legal Technology Officer

2018-11-27

Magnus Ehn, en av Sveriges främsta specialister på offentlig upphandling, börjar på Kahn Pedersen

2018-11-20

Kahn Pedersen vinner principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

2018-10-21

Erfarna jurister till Kahn Pedersen

2018-08-30

Kahn Pedersen söker juriststudenter för extrajobb i firmans Office support

2018-08-30

Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna 19-20 september 2018

2018-06-19

Ny jurist till Kahn Pedersen

2018-05-23

Juniora jurister till Kahn Pedersen

2018-05-03

Ny vägledning om GDPR och upphandling

2018-04-17

Kahn Pedersen rankas som en av de främsta juridiska rådgivarna

2018-04-17

GDPR - Klarar ni tillsyn från Datainspektionen?

2018-03-27

Tre nya jurister och en ny delägare till Kahn Pedersen

2018-03-23

Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna

2018-03-20

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium om aktuella frågor, ny rättspraxis och nya lagförslag

2018-03-05

Ny utbildning om IOP och andra sociala hänsyn i offentlig upphandling

2018-02-16

Seminar om social considerations in public procurement

2018-02-16

Martin Brinnen till Kahn Pedersen

2018-02-14

Johan Kahn medförfattare till ICC:s globala guide för outsourcing inom den finansiella sektorn

2017-12-20

Ny artikel i Juridisk Publikation

2017-12-18

Fördjupningsseminarium om aktuella IT-avtalsfrågor

2017-12-12

Kahn Pedersen i Sydney för Internationella Advokatsamfundets konferens

2017-10-23

Advokatfirman Kahn Pedersen växer och söker fler jurister

2017-10-17

Kristian Pedersen och Erik Olsson rankade av Who’s Who Legal

2017-10-17

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 4

2017-09-27

Kahn Pedersen-advokater topprankade igen

2017-09-25

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 3

2017-09-20

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 2

2017-09-12

Hur kan undantag från LOU användas som ett verktyg för bättre affärer?

2017-09-08

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 1

2017-09-06

Har du redan kunskap om GDPR och dataskydd? Vi tar dig till nästa nivå!

2017-08-31

Barncancerfonden

2017-06-29

Advokatfirman Kahn Pedersen delaktiga i rapport om användning av blockchain vid fastighetstransaktioner

2017-05-30

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

2017-05-23

Digitalisierung und Industrie 4.0 i München

2017-05-22

Digitalisierung und Industrie 4.0 in Munich

2017-05-22

Advokatfirman Kahn Pedersen tog emot två elever från Hässelbyakademin

2017-05-09

Advokatfirman Kahn Pedersen medverkar i Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens

2017-04-24

Digitalisierung/Industrie 4.0

2017-04-21

Advokatfirman Kahn Pedersen bland de bästa svenska advokatbyråerna inom offentlig upphandling enligt ny ranking

2017-04-18

Advokatfirman Kahn Pedersen rankas i den främsta kategorin inom IT-relaterad juridik

2017-04-18

Artikelserie om förhandlingar i offentlig upphandling – del 3

2017-04-05

Artikelserie om förhandlingar i offentlig upphandling – del 2

2017-03-29

Artikelserie om förhandlingar i offentlig upphandling – del 1

2017-03-22

Välfärdsutredningens förslag kan strida mot grundlagen

2017-02-23

Ny bok om offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

2017-02-01

Artikel i Ny Juridik

2016-12-08

Ny artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift

2016-11-29

Ny rapport i Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie

2016-10-13

Kahn Pedersen rankas inom IT-relaterad juridik

2016-10-05

De nya upphandlingslagarna – viktiga nyheter och förändrade förutsättningar

2016-09-21

Kristian Pedersen rankad av Who’s Who Legal

2016-08-29

Advokatfirman Kahn Pedersen blir svensk medlem i Outsourcing Law Group

2016-08-22

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – uppföljning stoppar nollbud

2016-06-28

Glad sommar!

2016-06-21

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – dokumentera för att stoppa avtalsbrott

2016-06-20

Artikel – Undvik överprövningar i midsommar

2016-06-15

Advokatfirman Kahn Pedersen i media

2016-06-14

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – rätt avtal kan stoppa nollbud

2016-06-14

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – kräv förklaring av onormalt låga anbud

2016-06-07

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling – välj utvärderingsmodell med omsorg

2016-05-31

Utbildningar om Offentlig IT-upphandling och Offentlig digitalisering

2016-05-30

Artikelserie om onormalt låga anbud i offentlig upphandling

2016-05-23

Rapport om CSR i offentlig upphandling

2016-04-27

Advokatfirman Kahn Pedersen rankas av Chambers & Partners inom IT-relaterad juridik

2016-04-26

Advokatfirman Kahn Pedersen rankas av Chambers & Partners inom Offentlig Upphandling

2016-04-26

Advokatfirman Kahn Pedersen deltar i SOI:s årskonferens

2016-04-25

Advokatfirman Kahn Pedersen participates in the annual conference of the Swedish Association of Public Purchasers

2016-04-25

Advokatfirman Kahn Pedersen håller seminarium på SOI:s årskonferens

2016-04-22

Advokatfirman Kahn Pedersen lecturing at the annual conference of the Swedish Association of Public Purchasers

2016-04-22

Upphandlingsnätverket

2016-04-21

Network for procurement lawyers

2016-04-21

Conference IT-procurement

2016-04-20

Konferensen IT-upphandling

2016-04-20

Advokatfirman Kahn Pedersen högt rankad av Legal 500

2016-04-15

Advokatfirman Kahn Pedersen receives excellent rankings by Legal 500

2016-04-15

Advokatfirman Kahn Pedersen undervisar på Juridicum, Stockholms universitet

2016-04-05

Advokatfirman Kahn Pedersen lectures at the Stockholm University Law School

2016-04-05

Advokatfirman Kahn Pedersen söker juriststudenter för extrajobb i vår Office support

2016-03-22

Kahn Pedersen is Expanding and Recruiting Law Students for Part-time Office Support

2016-03-22

Kahn Pedersen Hosts Meeting for the Young Public Procurement Lawyers Network

2016-03-21

Advokatfirman Kahn Pedersen arrangerar nätverksträff för unga upphandlingsjurister

2016-03-21

Artikel i Lov & Data om fackmässighet i IT-avtal

2016-03-18

Article on the requirement of professionalism in IT-Contracts

2016-03-18

Advokatfirman Kahn Pedersen söker juniora jurister

2016-03-03

Vision och förankring – ett frukostseminarium om agil och ansvarsfull offentlig digitalisering

2016-03-02

Breakfast Seminar – Agile and responsible e-government

2016-03-02

Artikel i Skydd och Säkerhet om EU:s kommande dataskyddsförordning

2016-03-02

Article on the impact of the GDPR on Swedish organisations

2016-03-02

Senaste nytt inom offentlig upphandling – praktiska konsekvenser av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet det senaste halvåret

2016-02-18

Breakfast Seminar – practical implications of the latest developments in Sweden in the field of public procurement

2016-02-18

Konferensdag om upphandling

2016-02-11

Procurement Conference Day

2016-02-11

Artikel om dataintrång i Svensk Juristtidning (SvJT)

2015-12-07

Article about data intrusion in Svensk Juristtidning

2015-12-07

Kahn Pedersen is Expanding and Recruiting New Attorneys

2015-11-30

Advokatfirman Kahn Pedersen växer och söker jurister

2015-11-30

Nya upphandlingslagar – hur många ”likes” får de nya bestämmelserna?

2015-11-24

Breakfast seminar – how many ”likes” for the new Swedish public procurement legislation?

2015-11-24

IT-avtal och offentlig upphandling i praktiken

2015-09-10

IT contracts and public procurement – practical aspects

2015-09-10

Flyktingsituationen

2015-09-07

The Refugee Situation

2015-09-07

Advokatfirman Kahn Pedersen deltog i Skolverkets utbildningsdag

2015-09-07

Advokatfirman Kahn Pedersen participated in the Swedish National Agency for Education’s seminar

2015-09-07

Advokatfirman Kahn Pedersen medverkar i Festskrift till Sveriges kommunaljuridiska förening

2015-08-27

Kahn Pedersen has published an article in Festschrift in Honor of the Swedish Association of Municipal Lawyers

2015-08-27

Media uppmärksammar Advokatfirman Kahn Pedersens senaste rekryteringar

2015-08-21

Swedish Business Press reports on the latest recruitments of Advokatfirman Kahn Pedersen

2015-08-21

Johan Kahn i Internationella Advokatsamfundets expertpanel för immaterialrättsliga frågor i nystartade företag

2015-05-14

Johan Kahn in the International Bar Association's expert panel on intellectual property rights in start-up businesses

2015-05-14

Kristian Pedersen föreläser om metoder inom offentlig upphandling

2015-05-12

Kristian Pedersen lecturing about new methods for public procurement

2015-05-12

Kristian Pedersen topprankad av Chambers & Partners

2015-04-27

Tier one ranking for Kristian Pedersen by Chambers & Partners

2015-04-27

Johan Kahn topprankad av Chambers & Partners

2015-04-27

Tier one ranking for Johan Kahn by Chambers & Partners

2015-04-27

Advokatfirman Kahn Pedersen på konferensen Sveriges Offentliga Inköpare

2015-04-20

Johan Kahn utnämnd till ”Leading Individual” av Legal500

2015-04-01

Legal500 consider Johan Kahn to be a “Leading Individual” for IT & Telecommunications

2015-04-01

Johan Kahn rankad av Who’s Who Legal

2015-04-01

Johan Kahn intervjuas angående Stockholms Handelskammares nya standardavtal för källkodsdeponering

2015-03-25

Johan Kahn is interviewed regarding Stockholm Chamber of Commerce’s new standard agreement for source code escrow

2015-03-25

Advokatfirman Kahn Pedersen ledde arbetet med Stockholms Handelskammares nya standardavtal för källkodsdeposition – Seminarium på Stockholms Handelskammare

2015-03-25

Advokatfirman Kahn Pedersen headed Stockholm Chamber of Commerce’s expert group on the new standard agreement on source code escrow – Seminar at Stockholm Chamber of Commerce

2015-03-25

Johan Kahn intervjuas om advokatbransch i förändring

2015-03-13

Johan Kahn is interviewed on the changes in the legal market

2015-03-13

Advokatfirman Kahn Pedersens start uppmärksammas i Realtid

2015-03-05

The start of Advokatfirman Kahn Pedersen acknowledged by Swedish business press

2015-03-05

Advokatfirman Kahn Pedersen växer

2015-03-01

Advokatfirman Kahn Pedersen is growing

2015-03-01

Verksamheten startar

2015-03-01

Start – we are now open for business!

2015-03-01