Nyheter

Konferensdag om upphandling

Kristian Pedersen medverkade den 10 februari 2016 som talare i e-Avrops användarträff, en konferensdag för upphandlande myndigheter och enheter som annonserar och genomför upphandlingar i e-Avrops upphandlingssystem. Konferensdagen var mycket välbesökt och bland talarna återfanns, förutom medarbetare från e-Avrop och Kristian Pedersen, även representanter för JP Infonet.

Läs mer >> https://www.e-avrop.com/App.html#/Notice/17

Nya upphandlingslagar – hur många ”likes” får de nya bestämmelserna?

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till en genomgång av de mest betydelsefulla förändringarna i den nya upphandlingslagstiftningen i en kortare frukostföreläsning med stort utrymme för diskussion och frågor.

Fokus ligger på de frågor där den föreslagna lagstiftningen inte ger tydliga svar utan där vi redan nu kan se att det finns utrymme för olika och motstridiga tolkningar. Vi går även särskilt igenom det nya kapitlet för upphandling under tröskelvärdena och för så kallade sociala tjänster, dvs. det kapitel som kommer att ersätta 15 kap. LOU.

Slutligen går vi igenom huvuddragen i den nya lagstiftningen för upphandling av koncessioner.

Målsättningen är att seminariedeltagarna ska få en bättre förståelse inte bara för de föreslagna lagarna utan också för de nya rättsfrågor som vi förutser kommer att diskuteras och processas under de kommande åren.

Advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson är delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen, och ansvariga firmans verksamhet inom området Offentlig upphandling.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, ingång Sveavägen 13. Hissarna ligger i gången mitt emot Sushi Yama och ni ska längst upp i byggnaden.
När? Den 9 december 2015. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.
Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 2 december 2015. Begränsat antal platser.