Nyheter

Daniel Lundqvist återigen topprankad av Chambers & Partners

Daniel Lundqvist, partner hos Kahn Pedersen, har ännu en gång rankats som en av Sveriges ledande juridiska rådgivare inom ”Fintech”. Det är det internationella rankinginstitutet Chambers & Partners som i sin ranking för 2021 placerar Daniel som en av Sveriges tre främsta juridiska rådgivare på området. I sin motivering skriver Chambers & Partners att Daniel är ’very, very skilled in outsourcing deals and IT contract negotiations in the FinTech space. He has really grown his practice over the years’.

Digitalisering av den finansiella sektorn fortsätter att vara ett av våra kärnområden inom Digital. Glädjande nog kan vi konstatera att Daniel och vårt Digital-team under de senaste åren har fått förtroendet att företräda flera svenska banker, bankägda bolag och försäkringsbolag i samband med frågor om t.ex. molnmigrering, utkontraktering och strategiska teknikinköp. Vi har i samband med dessa uppdrag bl.a. utvecklat flera unika analysmodeller för att visualisera juridisk risk i samband med digitalisering. Ett exempel på detta är den s.k. Folke©-modellen som presenteras i vår senaste rapport om publika molntjänster i näringslivet >>”, säger Kristian Pedersen, VD på Kahn Pedersen. ”Vi ser Daniels ranking som ett bevis på att vår juridiska expertis inom detta område är marknadsledande, vilket förstås är helt i linje med vår affärsidé som högspecialiserad advokatbyrå”, avslutar Kristian Pedersen.

Advokatfirman Kahn Pedersen rankas av Chambers & Partners inom IT-relaterad juridik

Rankinginstitutet Chambers & Partners har idag publicerat sin ranking över juridiska rådgivare inom ”TMT” (Technology Media Telecom). Advokatfirman Kahn Pedersen rankas inom underkategorin ”Information Technology”. Chambers & Partners skriver bl.a. “The law firm has extensive knowledge in the field of outsourcing and IT business generally” och “Practice head Johan Kahn is a market leader in the fields of IT, privacy and outsourcing”. Vidare rankas Johan Kahn på individuell basis som en av tre svenska advokater i den högsta kategorin, Band 1.

http://www.chambersandpartners.com/203/556/editorial/7/1#22851504_editorial

Konferensen IT-upphandling

Advokatfirman Kahn Pedersen var brett representerade på Insight Events tvådagarskonferens om IT-upphandling 12-13 april 2016. Johan Kahn pratade om vad ett robust och flexibelt IT-avtal bör innehålla. Daniel Lundqvist diskuterade avtalsuppföljning och Erik Olsson modererade konferensen. Det blev två intensiva dagar med många intressanta diskussioner.

Advokatfirman Kahn Pedersen undervisar på Juridicum, Stockholms universitet

Advokaterna Erik Woodcock och Johan Kahn undervisar på specialkursen i IT-rätt på juristlinjen vid Stockholm universitet. Erik och Johan har under en halvdag föreläst om kommersiell och transaktionell IT-relaterad juridik såsom outsourcing och andra komplexa IT-tjänsteavtal. Advokatfirman Kahn Pedersen är stolta och glada över att få delta i undervisningen på denna specialkurs som ger studenterna kunskaper inom ett av Advokatfirman Kahn Pedersens specialistområden.

Advokatfirman Kahn Pedersen växer

Advokat Erik Woodcock börjar på Advokatfirman Kahn Pedersen som Senior Specialist i september.

Erik är specialiserad på IT-relaterad juridik, outsourcing, integritetsskydd och kommersiella avtal. Erik har arbetat på en av de större svenska advokatbyråerna sedan år 2010 och dessförinnan har Erik varit på Vinge och H&M. Erik, som har närmare 20 års erfarenhet, räknas till en av de mest erfarna advokaterna  i Sverige inom IT-rätt och integritetsskydd. Erik har dessutom särskild spetskompetens inom informationssäkerhetsfrågor.