Nyheter

Utbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar den 15 oktober 2021

Kahn Pedersen bjuder in till digital heldagsutbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar som föreslås träda ikraft redan den 1 februari 2022.

Genom förslagen får nuvarande 19 kap. i upphandlingslagarna en helt ny utformning, och det skapas dessutom ett nytt 19 a kap. som enbart avser direktupphandlingar.  Under utbildningen ges en helhetsöversikt över de nya bestämmelserna och de skillnader som dessa innebär i förhållande till dagens regler.

Föreläsningsdelarna varvas med praktiska exempel. Under utbildningsdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Kursen riktar sig främst till upphandlare, inköpare och jurister med flera, som har tidigare erfarenhet av upphandlingsfrågor.

Agenda:

 • Inledning och bakgrund till lagändringarna
 • Genomgång av ändringarna i 19 kap. och jämförelser med nu gällande regler, bland annat:
  • Den nya möjligheten att föra dialog med leverantörerna
  • Nya regler om efterannonsering
  • Förfarandefrågor med anledning av att förenklat förfarande och urvalsförfarande avskaffas
  • M.m.
 • Genomgång av nya 19 a kap. med nya bestämmelser om direktupphandlingar samt jämförelser med nu gällande regler, bland annat:
  • Den nya definitionen av direktupphandlingar
  • Särskilt om täckningsköp vid överprövningar
  • Höjningen av direktupphandlingsgränserna
  • Krav på efterannonsering i vissa fall
  • M.m.

Var: Utbildningen sker digitalt på distans. För att kunna delta måste deltagaren ha tillgång till en dator med god internetuppkoppling.
När: 15 oktober 2021. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och pauser i övrigt, kl. 16:30.
Vem: Utbildningen leds av advokaterna Kristian Pedersen, Erik Olsson och Viktor Robertson.

Pris: 5 800 kr per deltagare.

Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress, och fakturareferens. Sista anmälningsdag är den 11 oktober 2021. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål. Vår fullständiga integritetspolicy finner du här.

Ny artikel för Inköpsrådet

Regeringen överlämnade nyligen remissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet till Lagrådet med förslag på ett antal nyheter och ändringar i säkerhetsskyddslagen. I en artikel för Inköpsrådet har Senior Specialist Viktor Robertson och Associate Albin Svensson analyserat de föreslagna ändringarna och sammanfattat vad de innebär för upphandlande organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövare).

Ändringarna, som föreslås träda i kraft redan den 1 december 2021, innebär betydande förändringar, bland annat genom att kravet på att teckna säkerhetsskyddsavtal i framtiden även ska omfatta rena samarbeten och samverkanssituationer. Det införs dessutom krav på att genomföra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar inför att säkerhetsskyddsavtal ingås. Regeringen föreslår även att samtliga verksamhetsutövare ska ha en skyldighet att löpande revidera befintliga säkerhetsskyddsavtal.

Samtidigt som lagen skärps och nya skyldigheter införs föreslås de ansvariga tillsynsmyndigheterna få utökade befogenheter, däribland möjligheten att besluta om sanktionsavgifter upp till 50 miljoner kronor.

Det är med andra ord viktigt att alla verksamhetsutövare redan nu sätter sig in i de föreslagna ändringarna och förbereder sin verksamhet så att den är redo när förslagen väl genomförs i december i år.

Kahn Pedersen bland de bästa svenska advokatbyråerna inom offentlig upphandling enligt ny ranking från Legal500

Rankinginstitutet Legal500 har nu publicerat 2020 års ranking över juridiska rådgivare i kategorin Public Procurement. Kahn Pedersen rankas bland de bästa svenska advokatbyråerna inom upphandlingsområdet. Kristian Pedersen rankas som Leading Individual, Erik Olsson rankas som Next Generation Partner och Olle Lindberg rankas som Rising Star av Legal500.

Klienter som intervjuats av Legal 500 uppger bland annat att: ”We appreciate the commitment to our goals and interests in all aspects of our cases. We always get quick responses to our questions. The practice has deep knowledge in public procurement and understanding of the conditions we are working in. They are capable of thinking outside the box to create creative solutions to complex situations concerning public procurement law” och att Kahn Pedersen: “Provides answers that can be easily understood by in-house business people. Has insight into a wide range of public procurement areas. You always feel confident as an in-house lawyer that they know what they are talking about.”

Kristian Pedersen kommenterar Legal500:s ranking: “Vi är både glada, stolta och tacksamma över de fina omdömen som våra klienter lämnat, och som lett fram till att vi fått en så framskjuten position i Legal500:s ranking. Vår målsättning är alltid att leverera den bästa juridiska rådgivningen på marknaden, och vi är glada över den positiva feedback som vi får. I sammanhanget vill jag också passa på att framhålla att även om Legal500 valt att särskilt lyfta fram vissa individer hos oss, genom personliga utmärkelser, är det förstås ett hårt och gediget lagarbete från alla medarbetare hos oss som ligger bakom vår fina ranking.”

Läs mer >>

Who’s Who Legal – Sveriges ledande affärsadvokater 2020

Who’s Who Legal har nu publicerat sin förteckning över Sveriges ledande affärsadvokater 2020.

Kristian Pedersen, ”the most highly skilled procurement lawyer in Sweden”,  är rankad som ”Most Highly Regarded” inom området Government Contracts, en utmärkelse som endast ges till de absolut mest framstående advokaterna på marknaden. Även Erik Olsson blir omnämnd som en “”very skilled lawyer” who receives widespread plaudits for his “high competence in creating successful strategies in court proceedings””.

Kristian Pedersen klienternas förstahandsval för offentlig upphandling

Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen har tilldelats 2020 års Client Choice Award i kategorin Government Contracts (offentlig upphandling). Det internationella priset, som bygger på omdömen från kvalificerade köpare av juridiska tjänster, delades ut vid en ceremoni i London den 6 februari.

– Det är förstås både roligt och mycket hedrande att få pris för sitt arbete, och extra roligt är det att det är klienterna som fällt avgörandet. Men som alltid när en enskild individ lyfts fram ligger det ett gediget lagarbete bakom, så jag vill tillägna priset till mina kollegor på Kahn Pedersen, säger Kristian Pedersen i en kommentar.

Client Choice Award är ett pris som varje år delas ut av researchföretaget Lexology till advokater som utmärkt sig för utomordentlig omsorg om sina klienter och kvaliteten på sina juridiska tjänster. Lexology är bland annat officiell samarbetspartner till det internationella advokatsamfundet IBA – International Bar Association. Läs mer om Client Choice Award här https://www.clientchoice.com/about-client-choice.

– Att jag får pris av Client Choice, som representant för en högspecialiserad advokatfirma inriktad på att tillhandahålla kvalificerade juridiska tjänster inom ett fåtal noga utvalda rättsområden, ser jag som ett kvitto på att den strategi som vi valt för vår verksamhet ligger väl i linje med klienternas önskemål och behov, avslutar Kristian Pedersen.

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Karolina Kjellberg och Albin Svensson har publicerat en artikel i Europarättsligt tidskrift med titeln ”Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning”. Artikeln är en krönika om huruvida en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § 1 st. LOU har skickats ut. Artikeln har sin utgångspunkt i Högsta förvaltningsdomstolens meddelade prövningstillstånd i mål nr 6326-18 (artikeln publicerades innan dom meddelades i målet, HFD 2019 ref. 65) och fokuserar på leverantörers rätt till en effektiv och likvärdig prövning enligt EU-rätten.

Läs mer >>

Kahn Pedersen Sveriges ledande advokatfirma inom offentlig upphandling, enligt Who’s Who Legal

Kahn Pedersen är den enda svenska advokatfirma som i Who’s Who Legals globala ranking anses vara en ledande advokatfirma i kategorin offentlig upphandling (Government Contracts).

Who’s Who Legal listar också Kristian Pedersen som en Global Elite Thought Leader, vilket innebär att han anses tillhöra den exklusiva skara på 19 advokater som enligt Who’s Who Legal är världens mest framstående i kategorin offentlig upphandling.

Erik Olsson listas av Who’s Who Legal som Recommended, vilket innebär att han anses vara en av de främsta svenska advokaterna i kategorin offentlig upphandling.

Läs mer >>

 

Ny artikel för Inköpsrådet

Inköpsrådet har på sin webbplats publicerat en artikel skriven av Viktor Robertson. Artikeln belyser frågan om en upphandlande myndighet kan ”förvandla” en uteslutningsgrund till ett formellt ska-krav och på så sätt kunna förkasta ett anbud utan att först behöva begära en förklaring av anbudsgivaren.

Läs mer här >>

Utbildning för VA-verksamheter om den nya säkerhetsskyddslagen, LUF och LUFS den 29 november 2019

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till en heldagsutbildning för VA-verksamheter med anledning av att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019. I förarbetena till säker­hetsskyddslagen betonas särskilt vikten av att värna vattenförsörjningen som en del i skyddet av Sveriges säkerhet. Lagen innebär även ökade krav på bl.a. VA-verksamheter att teckna särskilda säkerhetsskyddsavtal i upphandlingar som rör säkerhetskänslig verksamhet.

Under utbildningen kommer särskilt fokus att läggas på hur VA-verksamheter påverkas av den nya säkerhetsskyddslagen och vad det särskilt innebär i upphandlingssammanhang. I sam­band med detta kommer även frågor om lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att tas upp. Dessutom ges praktiska råd ges för att förenkla processen kring upphandlingar som omfattas säkerhetsskyddslagens krav.

Kursen utgör en grundutbildning i säkerhetsskyddslagens bestämmelser och upphandling enligt LUF och LUFS, och riktar sig främst till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av dessa frågor eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen.

Agenda:

 • Säkerhetsskyddslagstiftningens tillämpningsområde och struktur
 • Förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och andra lagar om informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp och grundläggande bestämmelser
 • Verksamhetsutövarens skyldigheter
 • Särskilt om informationssäkerhet i informationssystem
 • Säkerhetsprövning
 • Övriga bestämmelser
 • Skyddslagen och skyddsobjekt
 • LUF och LUFS
 • Sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling
 • Särskilda bestämmelser i LUFS

Under kursdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset, Sergels torg 12, plan 17, Stockholm.
När: 29 november 2019. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: 8 000 kr. Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch och fika.
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och eventuella allergier eller liknande. Sista anmälningsdag är den 16 november 2019. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter i form av din e-postadress har hämtats från allmänt tillgängliga källor och kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

n